Utvecklingsprojekt för bussbranschen

Sveriges Bussföretags branschutskott bereder ansökningar för angelägna branschprojekt. Pengarna kommer från Svenska Bussbranschens Riksförbund som varje år delar ut en summa ur det kapital som förbundet sedan 1 januari 2014 förvaltar för detta ändamål.

Söka medel kan medlemmar i Svenska Bussbranschens Riksförbund, medlemmar i Sveriges Bussföretag, styrelsen i Svenska Bussbranschens Riksförbund, styrelsen i Sveriges Bussföretag samt branschutskottet i Sveriges Bussföretag. Dessa intressenter kan söka ensamma, tillsammans eller med partners.

Här kan du läsa mer om BR