Smarta upphandlingar

Smartare upphandlingar ger mer kollektivtrafik för pengarna. Men det kräver förståelse för branschens villkor och förmåga att ta tillvara entreprenörens kompetens. Ett förbättrat samarbete mellan beställare och trafikföretag är en nyckel, liksom användningen av branschens gemensamt framtagna avtalsrekommendationer. När offentliga organ välkomnar kommersiell trafik samt investerar i bussvänlig infrastruktur nyttjar vi också alla kollektivtrafikens resurser på bästa sätt.

Nuläge

Kostnaderna för offentliga upphandlingar av kollektivtrafik ökar mer än antalet resenärer. Det är inte en hållbar utveckling eftersom kollektivtrafiken blir för dyr sett till varje resenär. Genom att ta tillvara på samlad kunskap och erfarenhet i branschen kan vi effektivisera kollektivtrafiken. Vi behöver inte uppfinna hjulet själv inför varje ny upphandling. När offentliga upphandlare gör funktionella upphandlingar i enlighet med branschens rekommendationer får vi mer kollektivtrafik för pengarna.

Vägen framåt

Välkomna kommersiell trafik

Busstrafik helt utan skattesubvention bidrar till ett ökat utbud utan att belasta samhället. Det går att satsa samhällets pengar på annat håll om fler regioner öppnar upp för kommersiell trafik, antingen helt eller i samverkan. 

Låt bussen ta sin plats

Man kan använda samhällets resurser och människors tid på ett bättre sätt, när bussen kommer fram istället för att fastna i trafiken. Investeringar i bussvänlig infrastruktur lönar sig. Läs mer på Bussvänlig infrastruktur. 

Utmaningar

Vi får en standardisering som pressar kostnaderna om fler följer branschens rekommendationer i Partnersamverkans Avtalsprocess. Utmaningen är att få alla att inse att minsta avsteg och ändring ger ekonomiska negativa konsekvenser. Den svenska arbetsmarknadsmodellen ger en sund bussbransch, därför ska vi fortsätta att utveckla våra kollektivavtal för branschens bästa i dialog med branschens fackliga förbund. 

Många offentliga aktörer ser kommersiell kollektivtrafik som hot och konkurrens. Utmaningen är att få alla att inse att ju fler som bidrar, desto större blir nyttan för alla, inte minst våra resenärer. Även om det innebär att man måste öppna offentlig infrastruktur, att man behöver samordna system och så vidare. Det är en utmaning för många politiker att våga prioritera bussen framför bilen i vägnätet. Vi behöver ta fram argument och fakta som gör det enklare att fatta besluten – och hjälpa våra politiker att påverka opinionen.

Vi vill:

  • Att offentliga upphandlare följer branschens rekommendationer i Partnersamverkans Avtalsprocess.
  • Att fler regioner välkomnar kommersiell trafik och/eller överväger samverkan med befintlig kommersiell trafik. 
  • Att upphandlande myndigheter inte behöver ställa särskilda sociala krav – bussbranschen har fungerande kollektivavtal som företrädare arbetar fram gemensamt för arbetsgivare och arbetstagare.