Säkerhet på väg

Att åka buss är det säkraste sättet att färdas på väg, och Sverige ligger i framkant internationellt. Men en säker trafikmiljö kräver en infrastruktur som även skyddar utanför bussen – till exempel hållplatser anpassade för barn, separata bussfiler, säkra övergångar samt ökad respekt för skyltar och bussens storlek.

Nuläge

Det är väsentligen säkrare att åka buss än att åka bil. Sverige ligger i framkant internationellt när det gäller säkerheten i bussar. Utanför bussen är säkerheten tyvärr inte lika hög – vi behöver bygga en infrastruktur som skyddar resenärerna även när de väntar på bussen och vistas i trafikmiljön som oskyddade trafikanter.

Vägen framåt

Inuti bussen

Resenärer som är bältade sitter säkert i bussen. Bussens utformning regleras i lagar och andra dokument för att vara så säker som möjligt. Ett exempel är BusNordic, en del i Partnersamverkans Avtalsprocess som är rekommendationer för offentliga upphandlingar av busstrafik.

Utanför bussen

Många barn reser med buss. Hållplatser och bytespunkter måste anpassas för dem. Bland annat genom att:

  • Separera bussen för övrig trafik.
  • Se till att barnen syns vid hållplatsen.
  • Ordna säkra övergångar.

Övrig trafik måste respektera skyltar och områden där barn och buss möts. Bygg säkra trafikmiljöer så att bussen inte blir ett hot för övriga trafikanter. Vi får en trafiksäker miljö för alla om man respekterar bussens storlek och behov.

Utmaningar

Om fler följer branschens rekommendationer i Partnersamverkans Avtalsprocess får vi en standardisering som ökar trafiksäkerhet och trygghet. Utmaningen är att få alla upphandlare och beställare av busstrafik, att inse att minsta avsteg och ändring kan ge negativa konsekvenser. Utmaningen är att få alla resenärer att förstå riskerna med att inte sätta på sig bältet – utan att framställa bussen som farlig i trafiken.

Alla som planerar för och bygger infrastruktur, ska som rutin vända sig till Sveriges Bussföretag, för konsultation vid planering av trygg och säker ny infrastruktur med beröring på buss. 

Vi vill:

  • Att alla resenärer använder bälte i bussen.
  • Att alla infrastrukturägare samråder med bussbranschens representanter vid ny- och ombyggnad.
  • Att offentliga upphandlare följer branschens gemensamma rekommendationer i Partnersamverkans Avtalsprocess – för ökad trygghet och säkerhet.