Nyheter och pressmeddelanden

Här hittar du nyheter och pressmeddelanden som riktar sig särskilt till dig inom Transportföretagen Motor.

Läs fler nyheter

Dags för Vägforum – stort fokus på kommande infrastrukturplan

Den 20:e mars är det dags för den 53:e upplagan av Vägforum, tidigare Vintervägforum. Liksom i fjol intar heldagen IVA Konferenscenter i Stockholm.

Läs mer

Transportföretagen välkomnar fler arbetsmarknadsutbildningar

Regeringen har bestämt sig – antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningarna ska öka. Det framgår av ett regeringsbeslut om nya mål för Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2024.

Läs mer

Regeringen föreslår förändrad eurovignett

Regeringen föreslår att eurovignetten framöver ska differentieras även utifrån koldioxidutsläppsklass. Från och med 2027 ska även fordon under 12 ton betala eurovignette.

Läs mer

Stora möjligheter att få jobb i motorbranschen – över 6 000 personer behövs till 2026!

Det fortsätter att vara svårt att rekrytera personal inom motorbranschen. Svårast är det i Västra Götalands, Värmlands och Gotlands län enligt Transportföretagens rapport Tempen på motorbranschen. Värst är det i Västra Götalands län där hela 95 procent av företagen upplever det svårt vid rekrytering av personal. I Värmland och på Gotland är motsvarande siffror 80 procent.

Läs mer
En app från Transportföretagen
Transportföretagen Säkerhet
En app från Transportföretagen

Transportföretagen Säkerhet

Transportföretagen Säkerhet ger möjligheten för medlemsföretag inom Motorbranschens Arbetsgivareförbund att höja säkerheten och tryggheten på arbetsplatsen på ett helt nytt sätt. Från och med nu kan du och alla andra medlemmar ta del av de smarta verktyg och tjänster som ingår.