Välkommen

Motorbranschen öppnar sina verkstäder

Motorbranschen har ett stort rekryteringsbehov, i den senaste mätningen – Tempen på motorbranschen – uppger företagen i branschen att det finns ett rekryteringsbehov motsvarande 6 100 personer för perioden 2024–2026.

SPELA FILMEN Se webbinarium

Tack för anmälan!

Ett stort tack till alla verkstäder som har hört av sig och som vill bidra till att skapa intresse!

Gensvaret har överträffat våra vildaste förväntningar. Vi kommer dessvärre inte att kunna erbjuda alla verkstäder att delta, vi kommer att behöva göra ett urval baserat på geografi och vilken typ av verksamhet som bedrivs.

Oavsett vilka verkstäder som vi kommer att besöka är Öppna Verkstäder en gemensam vinst för hela branschen, både regionalt och nationellt. Det kommer att bidra till just er verksamhets möjlighet att hitta nästa generation av anställda!

Syfte med kampanjen

I syfte att få fler att välja en karriär inom motorbranschen, såväl inom gymnasieskolan som inom vuxenutbildningen, finns behov av att kommunicera motorbranschens karriärmöjligheter och att stärka motorbranschens kompetensförsörjning. Möjligheten för branschen att rekrytera personal är avgörande för hela transportnäringens, och därigenom, i förlängningen, hela samhällets utveckling.  

Vi kommer under hösten 2024 och våren 2025 att locka totalt 10 000 besökare till verkstäder runt om i hela Sverige, verkstäder med representation från både lack, däck, glas och tung trafik kommer att vid två tillfällen, en vardag och en lördag öppna upp sina verkstäder för besökare.

Målgrupper:

- Elever i grundskolan i åldersgruppen 11–16 år, lärare, samt studie- och yrkesvägledare inom grundskolan
- Föräldrar till elever i nämnd kategori 
- Karriärväxlare som kan vara aktuella för vuxenutbildning och/eller omställningsstudiestöd 
- Lokal media  

Från projektledare Linda & Mia

Redan en vecka efter att intresseanmälan hade skickats ut, såg vi att intresset var enormt stort. Det finns ett stort intresse från hela landet att få vara med och presentera sin verkstad, eller sina verkstäder.  Vår förhoppning är förstås att det positiva som sker i och med att verkstäderna öppnar upp och intresse väcks, så kommer det att generera mycket positivt även till de som ej får möjlighet att öppna sina verkstäder i detta projekt.

Nu när två månader har passerat, börjar “pusslet” att läggas, pilot på Olofssons Bil i Haninge är inplanerad i början av maj, info-webbinar idag (12/3) är genomfört, så ser vi verkligen fram emot höstens och vårens event.

Frågor och svar

Projektledare är Mia Blomgren och du når henne på:

maria.blomgren@transportföretagen.se alt. 070-368 32 15

Vårt syfte är att få fler att välja en karriär i motorbranschen – såväl inom gymnasieskolan som inom vuxenutbildningen. Vårt mål är att locka totalt 10 000 besökare till motorbranschens verkstäder i hela Sverige, från norr till söder. Besökarna får genom ett kommunikativt koncept kunskap om karriärmöjligheter inom motorbranschen.

Varje verkstad får ett paket, som innehåller material och information som besökarna får ta del av. Detta möjliggör att varje verkstad ger samma information, samtidigt som man visar upp det som är unikt med sin verkstad.

Nej, det kostar er ingenting förutom er tid och engagemang.

September/oktober 2024 samt mars/april 2025.

En torsdag och en lördag.

Vi är medvetna om att de flesta verkstäder är stängda under helgen, men varje verkstad kommer att få ta del av pilotverkstadens film, som inspiration och hjälp. Den är tillgänglig från maj 2024.

  • Elever i grundskolan i åldersgruppen 11–16 år, samt lärare och studie- och yrkesvägledare inom grundskolan
  • Föräldrar till elever i nämnd kategori
  • Karriärväxlare som kan vara aktuella för vuxenutbildning och/eller omställningsstudiestöd
  • Lokal media

Vardagsbesöket: Elever från grundskolan, tillsammans med lärare och studie- och yrkesvägledare.

Lördagsbesöket: Grundskoleelever, deras målsmän och karriärväxlare som kan vara aktuella för vuxenutbildning, samt övriga som är intresserade av att få se en verkstad.

45–60 minuter per klass. Max 2 klasser under torsdagen.

Transportföretagen sköter kontakten och bjuder in. Deltagande verkstäder får i god tid veta all information inför besöket.

Transportföretagen och MRF:s kommunikationsavdelningar bistår med kommunikation och marknadsföring.

Vi hjälper till, men varje enskild verkstad får gärna kontakta lokal media om man så önskar. 

Flaskorna skickas till respektive verkstad i god tid innan besöket. 

Vi kommer att skicka ett paket med innehåll till respektive verkstad i god tid.

Filmen finns tillgänglig här på kampanjsidan, alternativt kontakta maria.blomgren@transportforetagen.se

Vi har valt verkstäder enligt geografisk spridning, från norr till söder samt att alla typer av verkstäder är representerade.

Som tillfällig besökare, oavsett ålder, ser vi inga risker. Däremot krävs att vi håller besökarna under uppsikt och att vi ser över vad vi bör undvika.

Kontaktpersoner

Foto på Mia Blomgren

Mia Blomgren

Projektledare öppna verkstäder

Foto på Linda Stenström

Linda Stenström

Branschutvecklare kompetensförsörjning