Nyheter och pressmeddelanden

Här hittar du nyheter och pressmeddelanden som riktar sig särskilt till dig inom Transportindustriförbundet

Fler nyheter

Arbetsgivare som har betalat avgift till TRR och TSL kan få ersättning från Fora med start den 20 november 2023

Ett av Foras uppdrag är att ansöka om ersättning för arbetsgivare som har betalat avgift till TRR och TSL. Därför har Fora under september ansökt om det från Kammarkollegiet för perioden oktober – december 2022. Kammarkollegiet kommer att betala ut ersättningen till Fora, som i sin tur kommer att betala ut ersättningen till arbetsgivarna. Arbetsgivaren kommer få ett beslutsbrev från Fora med information om bl.a. vilket belopp som kommer att betalas ut några dagar före utbetalningen.

Läs mer

Motorbranschens Arbetsgivareförbund kommenterar de utökade varslen

Flera fackförbund har lagt varsel om stridsåtgärder mot två förbund inom Transportföretagen. Varslen sker i sympati med IF Metalls konflikt mot Tesla. Hanna Alsén, förhandlingschef på Motorbranschens Arbetsgivarförbund, ser att lagda sympativarsel riskerar att missa målet.

Läs mer

Regeringen föreslår förlängd tid för eftermontering av färdskrivare

Regeringen föreslår att förare inte ska dömas till böter och transportföretag ska inte påföras sanktionsavgift för överträdelser av EUs färdskrivarförordning.

Läs mer

Välkommen satsning på regionalt yrkesvux i expansiva regioner

Regeringen inför ett nytt statsbidrag för yrkesinriktad utbildningen. Satsningen motsvarar cirka 2 000 studieplats och är mot kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vid företagsetableringar eller företagsexpansioner. Främst med fokus i glest befolkade län. Transportföretagen välkomnar besked, men framhäver att det är viktigt att ta hänsyn till branschens behov.

Läs mer

Kommittéer och regioner

Transportindustriförbundet arbetar inom ämnesspecifika kommittéer och arbetsgrupper. Vid behov organiseras dessutom speciella projektgrupper. Förbundet arbetar även regionalt genom våra regionsstyrelser med regionala intressenter och frågor.

Information för speditörs- och logistikföretag

Här samlar vi relevanta länkar till intressenter i branschen. Det kan röra sig om information från EU-kommissionen om mobility package, information om utstationering från Arbetsmiljöverket eller information om cabotageregler från Transportstyrelsen.

Kontaktpersoner

Håkan Nilsson

Kontaktperson Transportindustriförbundet