Nyheter och pressmeddelanden

Här hittar du nyheter och pressmeddelanden som riktar sig särskilt till dig inom Transportindustriförbundet

Fler nyheter

Nya allmänna råd om färd med breda respektive långa fordon

Transportstyrelsen har idag utkommit med två nya allmänna råd (färd med breda fordon och bred odelbar last samt färd med långa fordon, fordonståg och lång odelbar last).

Läs mer

Deltagare från hela landet gör nästa vecka upp i Yrkes-SM i Karlstad

Nästa vecka arrangeras Yrkes-SM, ett evenemang som både ska väcka intresse för och höja kvaliteten på gymnasieskolans yrkesutbildningar. Det är också ett spännande tävlingsfält från hela landet som kommer att mötas i bland annat bilskadeteknik, fordonslackering och personbilsteknik.

Läs mer

Transportföretag deltar aktivt i utredning om moderniserad yrkesförarutbildning

Transportföretagen har lämnat synpunkter på remissen "Uppdrag att utreda en modernare utbildning för yrkesförarkompetens".

Läs mer

Ris och ros från Transportföretagen till Trafikverkets inriktningsunderlag

Transportföretagen riktar både beröm och skarp kritik mot Trafikverkets inriktningsunderlag i remissyttrandet som Transportföretagen skickade in till regeringen idag. Beröm för att Trafikverket pratar klarspråk om vikten av att prioritera underhållet men kritik bl. a för en alltför defensiv hållning när det gäller järnvägens underhållsskuld och att inte leva upp till direktivet om att ha ett trafikslagsövergripande synsätt.

Läs mer

Kommittéer och regioner

Transportindustriförbundet arbetar inom ämnesspecifika kommittéer och arbetsgrupper. Vid behov organiseras dessutom speciella projektgrupper. Förbundet arbetar även regionalt genom våra regionsstyrelser med regionala intressenter och frågor.

Information för speditörs- och logistikföretag

Här samlar vi relevanta länkar till intressenter i branschen. Det kan röra sig om information från EU-kommissionen om mobility package, information om utstationering från Arbetsmiljöverket eller information om cabotageregler från Transportstyrelsen.

Kontaktpersoner

Foto på Håkan Nilsson

Håkan Nilsson

Kontaktperson Transportindustriförbundet