JOBBA HOS OSS

Var med och sätt världen i rörelse!

Transportnäringen befinner sig på en resa. Att flytta gods och människor har aldrig varit viktigare och vi vill göra det smartare, mer effektivt och mer hållbart än någonsin tidigare. Bli en del av vår resa och hjälp oss sätta världen i rörelse.

Förmåner

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare – därför erbjuder vi attraktiva förmåner för alla våra anställda.

Löneväxling

Friskvårdsbidrag

Sjukvårdsförsäkring

Bra arbetstider

Fina lokaler

Kollektivavtalsvillkor

Trevliga kollegor

Några av våra yrkesroller

För att vi ska kunna klara av vårt samhällsviktiga uppdrag och leverera den kompetens våra medlemsföretag efterfrågar behöver vi en rad olika kompetenser och yrkesroller som samverkar. Hos Transportföretagen arbetar vi bland annat som:

Arbetsrättsjurist

De viktigaste uppgifterna består av avtalstolkning, rådgivning och förhandla inom det arbetsrättsliga området på central nivå.

Branschutvecklare

Uppdraget handlar om att säkerställa transportnäringens kompetensförsörjning – såväl avseende kompetens som numerär.

Näringspolitisk expert

Har kontakter med beslutsfattare inom politiken, myndigheter och övriga samhället. Lämnar remissvar på frågor inom infrastruktur, energi, hållbar logistik med mera.

Regional förhandlare

De viktigaste uppgifterna består av avtalstolkningar, förhandlingar med facket på lokal nivå, medverka i jouren samt utbilda i arbetsrätt.

Arbetsmiljöexpert

Ansvarar för att möta medlemsföretagens och förbundens efterfrågan på kunskap, rådgivning och utbildning inom arbetsmiljöområdet.

Kommunikatör

En viktig aspekt av vår verksamhet är att synliggöra våra medlemmars behov och att lyfta fram våra prioriterade frågor. 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss. Vi lägger även upp alla nya tjänster på LinkedIn, följ oss där för att inte missa när vi söker nya medarbetare.

Våra värdeord

Våra värdeord är basen i hur vi agerar i vår verksamhet, både internt och externt. De kännetecknar oss, men kan också guida oss till rätt beteende i olika situationer.

Konstruktiv

Är ett av våra organisationsvärdeord som står för positivt agerande och produktivitet. Vi är samarbetsvilliga, öppna för idéer och feedback, och skapar en positiv arbetsmiljö genom att ta ansvar för att hitta lösningar.

Kompetent

Att vara kompetent innebär att ha de nödvändiga färdigheterna, kunskaperna och erfarenheterna för att utföra en arbetsuppgift på ett effektivt sätt. Vi som arbetsgivare arbetar med att främja kompetensen hos våra anställda så att de kan fortsätta att utvecklas – det är avgörande för våra medlemsföretags framgångar.

Trovärdig

Genom att vara transparenta och ärliga i vår kommunikation kan vi säkerställa att våra medlemsföretag är nöjda med vår service och att samhället har förtroende för oss som organisation. Att vara trovärdig är även viktigt för att bibehålla en god arbetsmiljö och att säkerställa att vi är relevanta - både som arbetsgivare och som bransch- och arbetsgivarorganisation.

Regionkontor

Transportföretagen finns där våra medlemmar finns – i stora delar av Sverige. Här hittar du våra regionkontor.

Adress:

Telefon:

Student? Gör din sommarnotarietjänst hos oss!

Student? Gör din sommarnotarietjänst hos oss!

Gör din sommarnotarietjänst hos oss. Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter som bygger kompetens och erfarenhet på en bra arbetsplats. Ni som studerar juridikprogrammet kan även genomföra studiebesök hos oss. Connecta med oss för mer information.