Principöverenskommelse om etableringsjobb

2017.11.21

Parterna är nu eniga om en principöverenskommelse för etableringsjobb. Våra branscher har stora möjligheter att erbjuda många arbetslösa jobb. För ...

Branschen kritisk till höjda sanktionsavgifter för kör- och vilotider

2017.11.17

Regeringen höjer nu sanktionerna för kör- och vilotidsöverträdelser. Bussbranschen är kritiskt eftersom detta europeiska regelverk är svårt att le ...

Vad händer i Göteborgs hamn?

2017.11.09

Se filmen som sammanfattar konflikten i Göteborgs hamn.

EU-besked väcker stort frågetecken

2017.11.09

EU-kommissionen har idag den 8 november presenterat ett förslag på hur mycket utsläppen ska minska från nya personbilar och lätta lastbilar till å ...

Debatt: Vi stödjer klimatförslag

2017.11.09

Svante Axelsson har i ett antal artiklar på Di Debatt lagt fram konkreta förslag på hur sjöfarten, åkerinäringen samt järnvägen ska kunna bidra ti ...

Debatt: ”Terrorn kräver nytt arbetssätt vid kriser”

2017.11.01

Mot bakgrund av terrordådet i New York i går, aktualiseras frågan hur vi hanterar kriser och attentat här i Sverige. Terrorn kräver en ny krisbere ...