Transportpolitik saknas i Sverigesatsningen

2018.03.19

Regeringen borde reformera sin transportpolitik för att få hela Sverige att hålla ihop. Genom att ge transportnäringen goda villkor kommer hela la ...

Kompetensbristen bekräftas i stor undersökning!

2018.03.14

Företagen inom transportbranschen har ett stort rekryteringsbehov men svårt att hitta personer att anställa. Cirka 70 procent av företagen i brans ...

Lika lön för lika arbete gällande utstationerade arbetstagare – vägtransportsektorn får särskilda regler

2018.03.13

De ändrade reglerna i utstationeringsdirektivet gäller för alla transportsektorer utom sjöfart. För landsvägstransport ska de dock gälla först sed ...

Transportföretagen föreslår skatteväxling för ja till kilometerskatt

2018.03.12

Regeringen har lämnat ett förslag till inriktning för ny vägslitageskatt. Skatten är oacceptabel om den läggs ovanpå befintliga skatter.

Lägg om beskattning och avgift för att gynna klimatsmarta transporter

2018.03.09

För att främja teknikutveckling bör Sverige ersätta den nuvarande trubbiga fordonskatten med en ekoskatt. Då kan 75 procent av beskattningen försv ...

Funderar du på hur Brexit kommer att påverka ditt företag?

2018.03.08

Transportföretagen har gjort en sammanställning av Kommerskollegiums analys som gjorts på uppdrag av regeringen.