Glädjande besked för 74 tons lastbilar

2018.02.15

Idag fattade regeringen beslut som innebär att Trafikverket kan bestämma på vilka vägar 74 tons lastbilar ska få köra.

Raka spåret – ny sajt om Sveriges godsflöden

2018.02.15

Visste du att 95 procent av all import och export av varor går via hamnarna i Sverige? För att visa på hamnarnas betydelse låter därför Transportf ...

Aktuella seminarier på kompetensförsörjningsfrågan

2018.02.14

Frågan om kompetensförsörjning är för flera branscher just nu högaktuell. Hör Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen medve ...

Inför avkylningsperiod för cabotagetransporter

2018.02.14

Transportföretagen föreslår en ”avkylningsperiod” för cabotagetransporter för en ökad tydlighet av regelverket.

Debatt: Brist på chaufförer riskerar lamslå Sverige

2018.02.09

Inom transportnäringen anställs 250 personer i veckan. Men det kunde vara fler om det bara fanns personer att anställa. För det råder stor brist p ...

Transportföretagen om Mobilitetspaketet

2018.02.08

Transportföretagens närvaro i EU är central för att bevaka och driva branschens frågor. Nedan kan du ta del av vad som sker inom EUs Mobilitetspak ...