Mönstret upprepar sig, Sveriges Hamnar säger ja till medlarnas förslag till lösning av hamnkonflikten medan Hamnarbetarförbundet säger nej

2019.01.22

Under helgen har intensiv medling pågått för att lösa hamnkonflikten. I morse fick parterna de statliga medlarnas förslag till lösning. Medlarnas ...

Den nya regeringen måste prioritera kompetensförsörjningen

2019.01.22

En ny regering har nu kommit till stånd. Rekryteringsbehovet är stort inom transportnäringen och kompetensförsörjningsfrågan måste prioriteras. Tr ...

Debatt: Hamnkonflikten hotar svensk ekonomi

2019.01.21

Hamnarbetarförbundets nya strejkvarsel visar på behovet att snabbt få ny lagstiftning på plats, skriver Transportföretagen och Sveriges Hamnar.

Transportföretagen kommenterar regeringsförklaringen

2019.01.21

Transportföretagen välkomnar att en ny regering nu finns på plats. Statsministerns regeringsförklaring var intressant och gav upphov till flera ko ...

Medlare utsedda i hamnkonflikten

2019.01.18

Hamnkonflikten skadar hela Sverige. Nu utses medlare för att finna en lösning.

Sveriges Hamnar lockoutar hamnarbetarförbundet – vi tillåter inga hot mot gällande avtal

2019.01.17

Sveriges Hamnar varslar om lockout som svar på Hamnarbetarförbundets 25 konfliktvarsel.

Debatt: Ja till avdrag som ökar tryggheten

2019.01.17

Med ökade bostadsinbrott ökar också behoven av förstärkt inbrottsskydd. Fler poliser är viktigt, men det löser inte allt. Därför är det välkommet ...