image description

Transportföretagens Hållbarhetspris

2017.05.18

Transportföretagens hållbarhetspris syftar till att uppmärksamma och belöna personer och organisationer som arbetar för en mer hållbar transportse ...

Vi välkomnar regeringens utredning

2017.06.22

Sveriges Hamnar ser positivt på regeringens utredning av förändrade konfliktregler på arbetsmarknaden men nu tickar tiden.

Ny rapport: Transportnäringen och jobben – en framtidsspaning

2017.06.20

Transportnäringens kompetensförsörjning kan bli en ödesfråga för välfärden. Branschen riskerar att sakna 30 000-40 000 jobb fram till 2030 om rele ...

Välkommen till Transportföretagen i Almedalen!

2017.06.16

En väl fungerande transportnäring är en förutsättning för att vårt avlånga land ska fungera – transporterna är Sveriges blodomlopp. Men transportb ...

Nytt Bensin- och Garageavtal träffat

2017.06.15

MAF/PAF och Transport har träffat ett treårsavtal avseende Bensin- och Garageavtalet. Avtalsperioden är 1 maj 2017 – 30 april 2020.

Nytt Lackavtal träffat

2017.06.09

MAF och Svenska Målareförbundet har träffat ett treårsavtal avseende Lackavtalet. Avtalsperioden är 1 maj 2017 – 30 april 2020.

En hållbar omställning

2017.06.09

Den svenska transportbranschen står sedan länge i framkant i omställningen till världens mest hållbara transportflotta. För att lyckas krävs en sa ...