image description

Transportföretagens Hållbarhetspris

2017.05.18

Transportföretagens hållbarhetspris syftar till att uppmärksamma och belöna personer och organisationer som arbetar för en mer hållbar transportse ...

Nytt avtal för Sveriges Hamn- och Stuveriarbetare

2017.05.24

Sveriges Hamnar och Transportarbetareförbundet har idag tecknat ett nytt kollektivavtal för Sveriges hamn- och stuveriarbetare. Avtalet följer ind ...

Sveriges Hamnar välkomnar regeringens initiativ om att se över konfliktreglerna

2017.05.23

Regeringen ska utreda en förändring av konfliktreglerna i syfte att se över dagens obegränsade möjlighet för fackförbund utan kollektivavtal att s ...

Nytt Motorbranschavtal träffat

2017.05.19

MAF och IFMetall har träffat ett treårsavtal avseende Motorbranschavtalet. Avtalsperioden är 1 maj 2017 – 30 april 2020.

Nytt Bärgningsavtal träffat

2017.05.18

MAF och Transport har träffat ett treårsavtal avseende Bärgningsavtalet. Avtalsperioden är 1 april 2017 – 31 mars 2020.

Nytt Depåavtal träffat

2017.05.18

PAF och Transport har träffat ett treårsavtal avseende Depåavtalet. Avtalsperioden är 1 april 2017 – 31 mars 2020.

Spegel- och konsekvenslockout framtvingad i Göteborgs Hamn

2017.05.10

Den långdragna konflikten i Göteborgs Hamn har tvingat arbetsgivaren APM Terminals Gothenburg att varsla om spegel- och konsekvenslockout. Varslet ...