Välkommen på Transportföretagens seminarier i Almedalen

2018.06.11

Med framtidens transportnäring i fokus arrangerar vi seminarier den 2-5 juli i Gotlandsbolagets trädgård, Hamngatan 1.

Säkerhetsföretagen stödjer Polisens begäran om översyn av ordningsvaktslagen

2018.06.21

Polisen har i dagarna begärt att Justitiedepartementet ska se över lagen om ordningsvakter. Säkerhetsföretagen har länge efterfrågat en moderniser ...

Möt Nokas som bidrar till ett tryggare samhälle

2018.06.21

Möt Nokas vd David Larsson i Transporttanken om hur företagets medarbetare gör samhället tryggare.

”Vi ska exportera biodrivmedel – inte importera”

2018.06.19

Givetvis ska vi med den enorma resursen som skogen utgör vara en nettoexportör av biodrivmedel snarare än en nettoimportör, skriver Mattias Dahl, ...

Debatt: Käpp i busshjulet

2018.06.19

Biljetterna på Upplands lokaltrafik kan komma att fördyras kraftigt på grund av ett regeringsbeslut, skriver Anna Grönlund.

Debatt: Skattepengar upp i rök vid skogsbränder – i onödan

2018.06.18

Privata helikopterföretag med tillstånd, utrustning och utbildad personal borde få delta i släckningsarbetet vid skogsbränder. I stället används f ...

Inhemskt biobränsle avgörande för att nå klimatmålet

2018.06.18

En överenskommelse har träffats vad gäller Förnybartdirektivet genom en så kallad trilog mellan Europaparlamentet, Rådet och Kommissionen. Målet f ...