Vi välkomnar Regeringens satsning – smarta transporter innebär hållbara städer

2019.04.12

Sveriges städer fortsätter att växa och i takt med urbaniseringen krävs nya och hållbara lösningar för att tillgodose transportbehoven. Vi välkomn ...

Landsbygden bortglömd i budgeten

2019.04.10

Vårändringsbudgeten innehåller positiva nyheter som hjälper till att säkra ett livskraftigt Sverige, samtidigt finns punkter som hämmar transportb ...

Debatt: Dags att överge flygskatten

2019.04.05

I april är det ett år sedan flygskatten infördes, en skatt som på många sätt olyckligt hindrat utvecklingen och hållbarhetsarbetet i den svenska f ...

EU-parlamentet röstade för ”Vägpaketets” nya regler

2019.04.04

Under torsdagen stod det klart att EU-parlamentet röstade för nya regler gällande utstationering, cabotage och kör- och vilotider.

Piloternas krav hotar anställningstryggheten

2019.04.02

Pilotföreningarna i Sverige, Norge och Danmark har valt att lämna förhandlingsbordet i de pågående avtalsförhandlingarna och varsla om konflikt tr ...

Förändringar i Yrkeskompetensbeviset (YKB)

2019.04.02

Den 18 april 2018 antog europaparlamentet och europeiska unionens råd ändring av direktiv 2003/59/EG rörande YKB