Välkommen ombord på Atle!

2019.06.03

För att fler ska få kännedom om sjöfartens yrken, utbildningar och karriärvägar kommer en sjöfartskonvoj med isbrytaren Atle i täten att besöka ha ...

Transportföretagen i Almedalen

2019.06.20

Transportnäringen är viktig för Sverige och våra frågor är ständigt aktuella i såväl media som i politiken. Transportföretagen kommer därför att b ...

Isbrytaren Atle stävar ut på kompetensturné

2019.06.20

Under sommaren kommer isbrytaren Atle under parollen Sjöfartskonvojen besöka elva svenska hamnar. Syftet är att visa upp hur livet ombord kan se u ...

Vägfakta ska synliggöra vägtransporterna

2019.06.20

Nu lanseras Vägfakta (vagfakta.se) – en portal som ska göra information om vägtransporter och väginfrastruktur mer lättillgänglig. Visste du att 8 ...

Transportföretagen skapar Samhällspolitisk avdelning

2019.06.19

För att ytterligare stärka Transportföretagens röst i debatten har Tina Thorsell rekryterats till den nya rollen som samhällspolitisk chef. Hon ko ...

Riksdagen röstade ja till utökad fredsplikt

2019.06.18

Under tisdagen röstade Riksdagen ja till Regeringens förslag om utökad fredsplikt på arbetsplatser som omfattas av kollektivavtal.

Längre lastbilar ger bättre transport

2019.06.17

Sverige har höga ambitioner i klimatpolitiken. Därför arbetar svensk åkerinäring målmedvetet med att minska sin klimatpåverkan. Ett tillvägagångss ...