Regeringsbeslut om yrkesprogrammen en storseger för transportnäringen

2018.02.20

Att regeringen har beslutat att låta yrkesämnena stå kvar på schemat i gymnasieskolans yrkesprogram utan att kortas ned, samtidigt som eleverna ge ...

Glädjande besked för 74 tons lastbilar

2018.02.15

Idag fattade regeringen beslut som innebär att Trafikverket kan bestämma på vilka vägar 74 tons lastbilar ska få köra.

Raka spåret – ny sajt om Sveriges godsflöden

2018.02.15

Visste du att 95 procent av all import och export av varor går via hamnarna i Sverige? För att visa på hamnarnas betydelse låter därför Transportf ...

Aktuella seminarier på kompetensförsörjningsfrågan

2018.02.14

Frågan om kompetensförsörjning är för flera branscher just nu högaktuell. Hör Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen medve ...

Inför avkylningsperiod för cabotagetransporter

2018.02.14

Transportföretagen föreslår en ”avkylningsperiod” för cabotagetransporter för en ökad tydlighet av regelverket.