Framtidens jobb i en digitaliserad värld

2018.11.29

Idag lanserades Transportföretagens rapport ”Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras”. Rapporten tar upp frågan hur olika yrkesrol ...

Viktiga transportpolitiska åtgärder i budgetförslag

2018.12.11

Transportföretagen välkomnar flera förslag i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation som ser ut att gå igenom i omröstningen i riksd ...

Rätt att det offentliga lägger miljarder på trygghet

2018.12.10

Att kommuner anlitar väktare och ordningsvakter väcker debatt. De 4,4 miljarder kronor som offentlig sektor lägger på trygghet är dock en försvarb ...

”Staten bör se till att Österleden byggs”

2018.12.08

Stockholms besked att inte medfinansiera en Östlig förbindelse tydliggör problematiken för modellen med regional och kommunal medfinansiering. Näs ...

Viktigt med validering

2018.12.07

I dag träffades Valideringsdelegationens branscharbetsgrupp hos Transportföretagen. Men varför validering?

Inga nya förhandlingar utsatta mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet

2018.12.06

Sveriges Hamnar har erbjudit Hamnarbetarförbundet att ingå hängavtal på det för hamnarbete gällande kollektivavtalet Hamn- och stuveriavtalet men ...

Se filmen om Bussförar-SM

2018.12.06

Syftet med Bussförar-SM är att öka fokus på och höja statusen för bussföraryrket eftersom rekryteringsbehovet är mycket stort och branschens krav ...