Vi kan inte längre acceptera Hamnarbetarförbundets agerande

2019.02.22

Sedan Hamnarbetarförbundet i slutet av januari påbörjade sin senaste strejkomgång har de genomfört över 120 strejker, klargjort att de tänker fort ...

Nu behövs långsiktiga regler för ordningsvakter

2019.02.21

Den senaste tidens händelser kopplade till ordningsvakter och väktare har väckt starka känslor. Oavsett hur enskilda händelser upplevs och bedöms ...

Vi accepterar medlarnas bud – men Hamnarbetarförbundet avvisar fortsatt alla förslag på lösning

2019.02.20

Sveriges Hamnar tackar ja till ett andra medlarbud men Hamnarbetarförbundet har återigen avvisat. Detta är ett tydligt kvitto på att Hamnarbetarfö ...

EU:s gemensamma plan för artificiell intelligens kan gynna transportnäringen

2019.02.20

I veckan fattade EU:s ministerråd beslut om en gemensam plan för artificiell intelligens (AI). Bland annat understryks behovet av att utveckla yrk ...

Sverige har inte råd med Hamnarbetarförbundets oresonliga agerande

2019.02.18

Medlarna har bett oss och Hamnarbetarförbundet att på onsdag svara på ett nytt förslag till lösning på hamnkonflikten. För att vi båda parter ska ...

Vi svarar medlarna på onsdag, Hamnarbetarförbundets agerande är oseriöst

2019.02.18

Vi har via media tagit del av att Hamnarbetarförbundet avvisar medlarnas bud.