Branschskola med sikte på framtidens arbetsmarknad

2018.01.17

Att transportnäringens utbildningar matchar företagens behov är avgörande för att kunna möta företagens stora efterfrågan på kompetens. Därför är ...

Medlingsinstitutets rapport om hamnkonflikten

2018.01.16

Sedan över ett år tillbaka pågår en för Sverige mycket allvarlig konflikt i Göteborgs hamn. Här kan du ta del av Medlingsinstitutets rapport.

Fortsatt stor brist på lastbilsförare

2018.01.12

TYAs Trendindikator visar på fortsatt stor brist på lastbilsförare. Av de tillfrågade företagen planerar 37 procent att anställa motsvarande dryg ...

Transportföretagen tar plats i Arbetsförmedlingens partsråd

2018.01.08

Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning på Transportföretagen har i dagarna utsetts till Svenskt Näringslivs representant i Arbets ...

Nyårslöfte från transportföretagen

2017.12.31

Utan transporter stannar Sverige. En klyscha måhända, men inte mindre sann för den sakens skull. Ett samhälle i utveckling förutsätter transporter ...

Nya skattehöjningar slår mot landsbygden

2017.12.28

Vid årsskiftet höjs de svenska drivmedelsskatterna trots att de är bland världens högsta skatter - något som rimmar illa med regeringens hela Sver ...