1082084

Välkommen till Transportföretagen

Den naturliga samlingspunkten för svensk transportnäring. Här hittar du allt du kan tänkas behöva som medlem, intressent eller om du bara är nyfiken på transportbranschen – svar på arbetsrättsliga frågor, branschnyheter, rapporter och mycket mer. Många av våra medlemmar är särskilt intresserade av:

Nyheter och pressmeddelanden

Ta del av de senaste nyheterna och pressmeddelanden från transportsektorn.

Alla nyheter och pressmeddelanden

Ny rapport pekar på flera utmaningar för Kalmar läns infrastruktur, el- och kompetensförsörjning

En ny rapport från Industriarbetsgivarna och Transportföretagen pekar på flera utmaningar för Kalmra län: mer personal, mer fossilfri el och bättre infrastruktur behövs för att säkra industri och transporter. Rapporten visar på de utmaningar som måste hanteras för att det även i framtiden ska vara möjligt att våra företag har en ledande roll i arbetet med att ställa om sin verksamhet för att ge minsta möjliga klimatpåverkan, för jobb och stärkt konkurrenskraft.

Läs mer

Kommentar: Skattebefria laddning av tunga elfordon!

Igår presenterade regeringen ett antal skatteförslag som ska bli föremål för höstens budgetförhandlingar. Bland förslagen finns sänkt ersättningsnivå för den så kallade expertskatten, sänkt skatt på arbetsinkomster och pension samt bibehållen sänkt skatt på så kallad jordbruksdiesel. Transportföretagens transportekonom Mårten Bergman kommenterar några av förslagen.

Läs mer

Angående regeringens aviserade sänkning av flygskatten

Transportföretagen välkomnar att regeringen med dagens förslag tydliggör att EU:s gemensamma styrmedel för flyget har företräde framför nationella skatter. -De styrmedel som är beslutade i EU inom ramen för Fit for 55, styr flygets omställning på ett mycket skarpt och tydligt sätt, säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg och fortsätter.

Läs mer

EU ger grönt ljus för miljözonen i Stockholm

EU-kommissionen har granskat föreskriften om Miljözon klass 3 för att säkerställa att den inte strider mot den fria rörligheten i unionen. Tidsfristen för att yttra sig om ärendet gick ut natten till onsdag och igår torsdag meddelade Kommerskollegium att EU-kommissionen inte har några invändningar.

Läs mer
Bli medlem
Genom att bli medlem får ditt företag hjälp, stöd och  möjlighet att påverka.
Bli medlem

Genom att bli medlem får ditt företag hjälp, stöd och möjlighet att påverka.

Det finns många goda skäl att bli medlem i något av våra sju olika förbund. Här kan du ansöka om medlemskap och läsa mer om fördelarna.

Hjälp genom arbetsrättens alla steg

Ett gediget branscharbete

Du är med där förutsättningarna sätts

Ett större sammanhang