Transporternas utsläpp minskar- ett steg i rätt riktning

2017.12.12

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken i Sverige minskar trots fler transporter. Ett mycket positivt besked två år efter Parisavtalets tecknan ...

Orättvis skatteshopping slår ut laglydiga åkerier

2017.12.08

Problemet med osund konkurrens uppmärksammas påverkar hela åkerinäringen. Det är inte rimligt att laglydiga åkerier ska konkurreras ut av åkerier ...

Ok att prova med med längre och tyngre fordonståg

2017.12.01

Regeringen har beslutat att Transportstyrelsen ska få ge tillstånd till lastbilsaktörer för provverksamhet med längre och tyngre fordonståg på van ...

Ett steg närmare det transportsmarta samhället

2017.12.01

Samtidigt som transporterna har ökat har utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken i Sverige sjunkit kraftigt. Det visar ny statistik från SCB fö ...

Digital utbildningsplattform växlar upp

2017.11.29

Transportföretagens och Motorbranschens Riksförbunds (MRF) satsning på den digitala utbildningsplattformen Tech Academy växlar upp. Nu finns även ...

Förenklad ansökningsprocess för snabbare handläggning

2017.11.28

De senaste åren har ansökningsprocessen till AFA Försäkrings rehabiliteringsstöd setts över och förenklats, bland annat genom tydligare riktlinjer ...