1086582

Välkommen till vår webbplats!

Och välkommen till Sveriges Bussföretag. Här hittar du aktuella branschfrågor, nyheter, rapporter och mycket mer.

Nyheter och pressmeddelanden

Ta del av de senaste nyheterna och pressmeddelanden från transportsektorn.

Alla nyheter och pressmeddelanden

Kommentar: Skattebefria laddning av tunga elfordon!

Igår presenterade regeringen ett antal skatteförslag som ska bli föremål för höstens budgetförhandlingar. Bland förslagen finns sänkt ersättningsnivå för den så kallade expertskatten, sänkt skatt på arbetsinkomster och pension samt bibehållen sänkt skatt på så kallad jordbruksdiesel. Transportföretagens transportekonom Mårten Bergman kommenterar några av förslagen.

Läs mer

Deltagare från hela landet gör nästa vecka upp i Yrkes-SM i Karlstad

Nästa vecka arrangeras Yrkes-SM, ett evenemang som både ska väcka intresse för och höja kvaliteten på gymnasieskolans yrkesutbildningar. Det är också ett spännande tävlingsfält från hela landet som kommer att mötas i bland annat bilskadeteknik, fordonslackering och personbilsteknik.

Läs mer

Kör- och vilotidsskolan – korta filmer om det viktigaste

Nu lanseras Kör- och vilotidsskolan för dig som arbetar med buss och åkeri. Den består av korta filmer på olika teman som förklarar kör- och vilotider på ett enkelt sätt.

Läs mer

Ris och ros från Transportföretagen till Trafikverkets inriktningsunderlag

Transportföretagen riktar både beröm och skarp kritik mot Trafikverkets inriktningsunderlag i remissyttrandet som Transportföretagen skickade in till regeringen idag. Beröm för att Trafikverket pratar klarspråk om vikten av att prioritera underhållet men kritik bl. a för en alltför defensiv hållning när det gäller järnvägens underhållsskuld och att inte leva upp till direktivet om att ha ett trafikslagsövergripande synsätt.

Läs mer
Bli medlem
Genom att bli medlem får ditt företag hjälp, stöd och  möjlighet att påverka.
Bli medlem

Genom att bli medlem får ditt företag hjälp, stöd och möjlighet att påverka.

Det finns många goda skäl att bli medlem i något av våra sju olika förbund. Här kan du ansöka om medlemskap och läsa mer om fördelarna.

Hjälp genom arbetsrättens alla steg

Ett gediget branscharbete

Du är med där förutsättningarna sätts

Ett större sammanhang