24596

Välkommen till vår webbplats!

Och välkommen till Transportindustriförbundet. Här hittar du aktuella branschfrågor, nyheter, rapporter och mycket mer.

Nyheter och pressmeddelanden

Ta del av de senaste nyheterna och pressmeddelanden från transportsektorn.

Alla nyheter och pressmeddelanden

Järnvägskommittén kommenterar Trafikverkets rapport ”Kapacitet och redundans för transporter över Öresund

Visst går det i den bästa av världar att önska mer av allt överallt men nu är behoven akut så mycket mer än vad tillgängliga medel, obetingat finansieringsmodell, förmår i hela det befintliga systemet och då gäller det att prioritera och välja, men också att avstå.

Läs mer

Stor framgång för åkerier och bussföretag

Som en trevlig sommarpresent kom idag förslag om ändringar i reglerna för kör- och vilotider. I promemorian föreslås att åkerier och bussföretag ska kunna få en varning av Transportstyrelsen istället för sanktionsavgift om en varning anses tillräcklig med hänsyn till överträdelsens allvar och omständigheterna. Ett annat förslag är att sanktionsavgiften för så kallade otillåtna kortuttag tas bort. Två viktiga ändringar som Transportföretagen efterfrågat länge.

Läs mer

Dispens vid särskilda skäl - Miljözon klass 3 i Stockholm

Om du har beställt ett fordon som klarar miljözon klass 3 i Stockholm men inte får den levererad i tid måste du meddela detta senast den 31 augusti till Stockholms stad.

Läs mer

Bra med slopad uppräkning av elskatt men det behövs mer

Det är bra att regeringen vill slopa den årliga indexuppräkningen av energiskatten på el anser Transportföretagen, men det räcker inte. Det behövs ett nytt skattesystem för framtidens vägtrafik. Att skattebefria laddning av helelektriska lastbilar och bussar i yrkestrafik borde genomföras så snabbt som möjligt.

Läs mer

Slut på flygskammen: avskaffa flygskatten

Vi behöver smartare lösningar – inte dyrare resor! Flygskatten har inte levererat de miljöfördelar vi behöver.

Läs mer om Slut på flygskammen: avskaffa flygskatten

Transportindustriförbundet

Är en bransch- och intresseorganisation inom godstransportområdet: väg-, järnvägs-, flyg- och sjötransporter, hamnar och terminaler, spedition, lagring och andra logistiktjänster.

Läs mer om Transportindustriförbundet
Bli medlem
Genom att bli medlem får ditt företag hjälp, stöd och  möjlighet att påverka.
Bli medlem

Genom att bli medlem får ditt företag hjälp, stöd och möjlighet att påverka.

Det finns många goda skäl att bli medlem i något av våra sju olika förbund. Här kan du ansöka om medlemskap och läsa mer om fördelarna.

Hjälp genom arbetsrättens alla steg

Ett gediget branscharbete

Du är med där förutsättningarna sätts

Ett större sammanhang