Transportföretagen Hamn

Sveriges Hamnar är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Transportföretagen. I dag har vi 60 anslutna företag med totalt 3 900 anställda. Våra medlemmar återfinns bland företag inom hamnnäringen.