Svenskt Energihamnsforum

Svenskt Energihamnsforum, SEHF, grundades 1994 (f.d. SOHF). Syftet var att fungera som ett samarbetsorgan för svenska energihamnar. 2010 öppnades SEHF upp för medlemmar som hanterar flytande bulk utöver olja, och även en terminal för flytande naturgas (LNG) blev medlem.

I dagsläget har forumet 31 medlemmar. I medlemshamnarna hanteras mellan 40-45 miljoner ton råolja, oljeprodukter och LNG över kajerna årligen.

Målsättning:

 • Att verka för ett konstruktivt samarbete mellan forumets medlemmar och andra berörda företag, organisationer och myndigheter.
 • Att verka för att medlemmarna blir likvärdigt behandlade av myndigheter och organisationer.
 • Införa gemensamma rutiner beträffande miljö, säkerhet och teknik.
 • Erfarenhetsutbyte avseende drift och underhåll.
 • Sprida kunskap om tillbud och olyckor som kan drabba hamnarna.
 • Förbättra arbetsmiljön.
 • Skapa arbetsgrupper i aktuella och viktiga frågor och i övrigt utforma gemensam standarder och strategier.
 • Medverka i utbildning samt anordna seminarier, temadagar, konferenser inom olika aktuella områden.
 • Omvärldsbevakning.
 • Agera remissinstans i frågor som berör medlemmarna.

Ordförande: Dan-Erik Andersson, Göteborgs Hamn, tel: 031 368 75 09

Presentation av Svenskt Energihamnsforum

Stadgar

Adress:
Svenskt OljehamnsForum
c/o Göteborgs Hamn
403 38 Göteborg

Publikationer

Medlemmar i Svenskt Energihamnsforum

Ordförande: Dan-Erik Andersson, Göteborgs Hamn
Telefon: 031 368 75 09

1. AGA Gas  AB

LNG terminalen i Nynäshamn
Hemsida: http://www.aga.se/
Adress: 149 82 Nynäshamn
Kontaktperson: Anders Nilsson
Telefon: 072 220 79 47  

2. Bergs Oljehamn

Hemsida: http://www.statoil.se
Adress: Skönviksvägen 2, 131 49 Nacka
Kontaktperson: Patrick Granath
Mobiltelefon: 070 665 33 27

3. Borealis Petrokemi AB

Hemsida: http://www.borealisgroup.com/
Adress: Uddevallavägen, 444 86 Stenungssund
Kontaktperson: Thomas Andersson
Telefon: 0303 873 14
Fax: 0303 870 97

4. Copenhagen Malmö Port AB

Hemsida: http://www.cmport.com/
Adress: Box 566, 201 25 Malmö
Kontaktperson: Emil Nilsson
Telefon: 040 680 42 39
Fax: 040 18 38 47

5. Sydkraft Thermal Power AB (E.ON)

Hemsida: Karlshamnsverket
Adress: Box 65, 374 21 Karlshamn
Kontaktperson: Torbjörn Ericson
Telefon: 0454 851 37
Fax: 0454 197 24

6. Gävle Hamn AB

Hemsida: http://www.gavlehamn.se
Adress: Fredriksskans, 806 47 Gävle
Kontaktperson: Daniel Karlsson
Mobiltelefon: 070 414 06 03


7. Göteborgs Hamn AB

Hemsida: http://www.portgot.se/
Adress: 403 38 Göteborg
Kontaktperson: Jenny Gwes
Telefon: 031 368 75 09  

8. Hallands Hamnar AB

Hemsida: http://hallandshamnar.se
Adress: Box 1, 301 02 Halmstad
Kontaktperson: Lennart Pettersson
Telefon: 035 15 53 21
Fax: 035 14 05 93

9. Helsingborgs Hamn AB

Hemsida: http://www.port.helsingborg.se/
Adress: Box 821, 251 08 Helsingborg
Kontaktperson: Jörgen Johansson
Telefon: 042 10 62 80
Fax: 042 18 72 83

10. Kalmar Hamn AB

Hemsida: http://www.kalmar.se/kalmarhamn
Adress: Box 810, 391 28 Kalmar
Kontaktperson: Mats Gustafson
Telefon: 0480 45 14 55
Fax: 0480 45 14 58

11. Karlshamns Hamn & Stuveri AB

Hemsida: http://www.karlshamnshamn.se/
Adress: Box 8, 374 21 Karlshamn
Kontaktperson: Ola Hedberg
Telefon: 0454 30 50 32 
Fax: 0454 30 50 30

12. Kvarken Ports Ltd

Hemsida: http://www.kvarkenports.com
Adress: Umeå hamn, 913 32 Holmsund
Kontaktperson: Patrik Rudolfsson
Telefon: 090 16 32 90
Mobil: 0703 87 17 29

13. Luleå Hamn AB

Hemsida: http://www.portlulea.com/
Adress: Strömörvägen 9, 974 37 Luleå
Kontaktperson: Gunnar Dyverfeld
Telefon: 0920 45 68 17
Fax: 0920 45 40 27

14. Mälarhamnar AB

Hemsida: http://www.malarhamnar.se
Adress: Box 3013, 720 03 Västerås
Kontaktperson: Johan Lejdberg
Telefon: 021 15 01 18
Mobil: 0720 83 15 17

15. Norrköpings Hamn AB

Hemsida: http://www.nhs.se
Adress: Box 6075, 600 06 Norrköping
Kontaktperson: Johan Ekström
Telefon: 011 25 06 13
Mobil: 0703 81 41 35

16. Nynas AB

Hemsida: http://www.nynas.com
Adress: 149 82 Nynäshamn
Kontaktperson: Elisabet Hansson
Telefon: 08 520 652 61
Mobil: 0725 47 37 99

17. Oxelösunds Hamn AB

Hemsida: http://www.oxhamn.se/
Adress: Box 26, 613 21 Oxelösund
Kontaktperson: Filip Snäck
Mobiltelefon: 070 217 98 59

18. PetroPort AB

Hemsida: http://www.petroport.se
Adress: Hamnvägen 6, 444 31  Stenungsund
Kontaktperson: Olof Karlsson
Mobiltelefon: 0734 270 771

19. Piteå Hamn

Hemsida: http://www.piteahamn.se
Adress: Box 716, 941 28 Piteå 
Kontaktperson: Clas Johansson
Telefon: 0911 23 21 32
Fax: 0911 23 22 27

20. Preemraff AB

Hemsida: http://www.preem.se/
Adress: 453 81 Lysekil
Kontaktperson: Nicklas Mattsson
Telefon: 010 450 32 46 (Nicklas)
Telefon: 010 450 35 14 (Björn)
Fax: 0523 66 09 72

21. Skellefteå Hamn

Hemsida: http://www.skelleftea.se/hamn
Adress: Järnvägsleden 81, 932 33 Skelleftehamn
Kontaktperson: Lars Widelund
Telefon: 0910 73 63 38
Fax: 0910 334 38

22. Smålandshamnar

Hemsida: http://www.smalandshamnar.com/
Adress: Norra strandgatan 50, 572 32 Oskarshamn
Kontaktperson: Claes Molldén
Telefon: 0491 872 05

23. Stockholms Hamn AB

Hemsida: http://www.stockholmshamnar.se
Adress: Box 27314, 102 54 Stockholm
Kontaktperson: Niklas Lundkvist

24. Sundsvalls Hamn AB

Hemsida: http://www.sundsvallshamn.se/
Adress: Box 722, 851 21 Sundsvall 
Kontaktperson: Anders Nordström
Telefon: 060 19 35 67
Fax: 060 12 09 98

25. Södertälje Hamn

Hemsida: http://www.soeport.se
Adress: Box 2016, 151 02 Södertälje
Kontaktperson: Tommy Engström
Telefon: 08 550 237 45
Fax: 08 550 319 49

26. Trelleborgs Hamn AB

Hemsida: http://www.trelleborgshamn.se/
Adress: Box 51, 231 21 Trelleborg 
Kontaktperson: Krister Jonsson
Telefon: 0410 36 37 36 
Fax: 0410 36 37 29

27. Uddevalla Hamnterminal AB

Hemsida: http://www.uddevalla-hamn.se
Adress: Box 543, 451 21 Uddevalla
Kontaktperson: Robert Rydén
Telefon: 0522 912 44
Fax: 0522 327 20

28. Vattenfall Services Nordic AB

Hemsida: www.vattenfall.com
Adress: Värmeservice, 444 32 Stenungsund (besök: Stenungsunds Kraftverk, Kraftverksvägen)
Kontaktperson: Daniel Runesson
Telefon: 0303 661 49
Mobil: 0727 06 61 49

29. Visby Hamn

Hemsida:http://www.gotland.se/portofvisby
Adress: Hamnkontoret, 621 81 Visby 
Kontaktperson: Joakim Olsson
Telefon: 0498 26 94 70
Fax: 0498 26 90 65

30. Vänerhamn AB

Hemsida: http://www.vanerhamn.se/
Adress: Stuvaregatan 1, 652 21 Karlstad
Kontaktperson: Tomas Ivansson
Telefon: 054 14 48 76
Fax: 054 21 33 16

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

 • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

  Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 

 • Ett gediget branscharbete

  Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.

 • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

  Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.

 • En hemsida fylld med branschnära innehåll

  Logga in på vår hemsida och få tillgång till exklusivt innehåll, så som Arbetsgivarguiden eller ta del av utbildningar och nyheter som riktar sig till dig.