Framfart – Transportföretagens jämställdhetsarbete

Här finns inspiration om jämställdhetsarbete i transportnäringen!

Framfart - ett arbete för att bredda transportnäringens rekryteringsbas och har till uppgift att stödja färden mot mer jämställda branscher:

– Det är ingenting som ska vändas om, totalt förändras eller bli förbjudet – vi ska bara se till att fortsätta i rätt riktning och hjälpa de medlemsföretag som vill hänga med.

Ett jämställt företag är till exempel mer lönsamt och har lägre sjukskrivningsnivå. Medarbetare trivs bättre och stannar längre på företaget. Arbetet för en jämställd arbetsplats reducerar exkluderande jargonger och ideal och ger en bättre bild av företaget inifrån och utifrån.

Framfart tar sikte på en mer jämställd transportnäring!