Jämställdhetsguide - Ledare

En ny del i Framfarts jämställdhetsguide har nu tagits fram och riktar sig specifikt till ledare. Materialet heter “Inkluderande och jämställt ledarskap” - en film med tillhörande handledning.

Materialet är framtaget utifrån önskemål från medlemsföretag som stöd för ledare i att reflektera över inkluderande och jämställt ledarskap. Omfattning är alltifrån 20 minuter att bara se filmen, upp till 1 timme med tillhörande reflektionsfrågor. Kan med fördel användas som återkommande reflektion i ledningsgrupp, där varje nyckel kan ses som ett tema.

Vi hoppas att filmen används som underlag till gruppdiskussion, där ni går laget runt. Förslagsvis i ledningsgrupp, i ledarskapsutbildningar eller andra chefsgrupper. Det kan också användas som ett individuellt utvecklingsverktyg. Eller i kombination där varje deltagare tar med sig arbetsuppgifter hem.

Handledning till Inkluderande och jämställt ledarskap

Inkluderande och jämställt ledarskap
Framfarts lansering av ledarmaterial