Nyheter och pressmeddelanden

Här hittar du nyheter och pressmeddelanden som riktar sig särskilt till dig inom Transportföretagen Väg.

Läs fler nyheter

Kommentar: Skattebefria laddning av tunga elfordon!

Igår presenterade regeringen ett antal skatteförslag som ska bli föremål för höstens budgetförhandlingar. Bland förslagen finns sänkt ersättningsnivå för den så kallade expertskatten, sänkt skatt på arbetsinkomster och pension samt bibehållen sänkt skatt på så kallad jordbruksdiesel. Transportföretagens transportekonom Mårten Bergman kommenterar några av förslagen.

Läs mer

Nya allmänna råd om färd med breda respektive långa fordon

Transportstyrelsen har idag utkommit med två nya allmänna råd (färd med breda fordon och bred odelbar last samt färd med långa fordon, fordonståg och lång odelbar last).

Läs mer

Deltagare från hela landet gör nästa vecka upp i Yrkes-SM i Karlstad

Nästa vecka arrangeras Yrkes-SM, ett evenemang som både ska väcka intresse för och höja kvaliteten på gymnasieskolans yrkesutbildningar. Det är också ett spännande tävlingsfält från hela landet som kommer att mötas i bland annat bilskadeteknik, fordonslackering och personbilsteknik.

Läs mer

Transportföretag deltar aktivt i utredning om moderniserad yrkesförarutbildning

Transportföretagen har lämnat synpunkter på remissen "Uppdrag att utreda en modernare utbildning för yrkesförarkompetens".

Läs mer