Om förbundet

Transportföretagen Väg ingår i Transportföretagen, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv som består av arbetsgivar- och/eller branschförbund inom transportnäringen. I samarbete med Transportföretagen arbetar vi även med rekrytering, kompetensutveckling och utbildningsfrågor relevanta för våra branscher.

En av våra huvuduppgifter är att träffa kollektivavtal rörande löne- och anställningsvillkor för våra branscher. Avtal tecknas med Svenska Transportarbetareförbundet, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna. Vidare bistår vi våra medlemmar med rådgivning i arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor, förhandlingshjälp, hjälp med avtalstolkning och med processhjälp i tingsrätt och i arbetsdomstol. För våra medlemmar arrangerar vi även kurser inom bland annat arbetsrätt och ledarskap.

Med Transportföretagen Väg avses såväl förbundet Biltrafikens Arbetsgivareförbund som servicebolaget Biltrafikens Arbetsgivareförbund BA Konsult AB.

Om Förbundet:

Biltrafikens Arbetsgivareförbund verkar för medlemsföretagens intressen genom kollektivavtalsförhandlingar samt förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister av principiell karaktär kopplade till kollektivavtalen. Vidare arbetar förbundet med långsiktig påverkan som rör alla förbundets medlemmar avseende närings- och arbetsgivarpolitiska frågor.

Om Servicebolaget:

Genom Biltrafikens Arbetsgivareförbund BA Konsult AB, som finansieras genom serviceavgiften, erbjuds medlemmarna service genom exempelvis rådgivning, förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister, informationsmöten, utbildningar samt informationsmaterial.