Cirkulär - arbetsrättsligt nyhetsbrev

Som medlem kan du ta del av arbetsrättsliga nyheter, i form av nyhetsbrev, så kallade cirkulär. Cirkulären är unika för olika förbund och avtalsområden. Trevlig läsning.

Steg-för-steg guider

Våra steg-för-steg guider hjälper dig som arbetsgivare att navigera rätt i några av våra vanligaste frågor, exempelvis hur du ska gå tillväga om du vill anställa eller säga upp personal.

Avtal 23

Här hittar du allt som du som arbetsgivare och medlem i Transportföretagen behöver veta om pågående avtalsrörelsen, dvs Avtal 23.

Mer om avtalsrörelsen

Frågor och svar om ditt medlemskap

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna kring medlemskapet så som förändringar i medlemskap, fakturafrågor, överlåtelse av verksamhet med mera.

En inloggning ger dig många fördelar. Vi har mycket innehåll som är exklusivt för dig som medlem och därför behöver du logga in för att ta del av allt detta. När du loggar in får du tillgång till blanketter, kollektivavtal, Min profil-sida och medlemsintyg.

Saknar du inloggningsuppgifter? Här kan du enkelt skapa ditt inlogg.

 

Ja, som medlem betalar du en avgift till både ditt förbund samt till Svenskt Näringsliv. 
Här nedan kan du ta del av avgifterna för respektive förbund.

Avgift Biltrafikens Arbetsgivareförbund

Avgift Motorbranschens Arbetsgivareförbund

Avgift Sjöfartens Arbetsgivareförbund

Avgift Svenska Flygbranschen

Avgift Sveriges Bussföretag

Avgift Sveriges Hamnar

Avgift Transportindustriförbundet

Medlemsavgiften baseras på företagets lönesummor föregående år.

Absolut, det kan du.

Medlemsföretag ges möjlighet att ta del av den insamlade informationen via ett flertal olika rapporter. Dessa rapporter ger ökade möjligheter att bedöma lönenivåer, lönestrukturer med mera. Företagen har ansvar för att tilldela behörigheter i tjänsten. Exempelvis kan ett företags lönechef ha behörigheten att ta del av marknadslöneinformation för en befattning i regionen, eller att ta del av företagets egen lönestatistik. Personligt användarkonto skapas av användaradministratören på ditt företaget.

Svenskt Näringsliv producerar lönestatistik på uppdrag av förbunden. Medlemsföretag som deltar i Svenskt Näringslivs löneundersökning kontaktas årligen via brev med information om inloggningsrutiner.  För att minska belastningen på företagen samordnas undersökningen med den officiella lönestatistiken som Statistiska centralbyrån samlar in.

Vill du veta mer om lönestatistik, kontakta support.lonestatistik@svensktnaringsliv.se eller
telefon 08 580 022 22 (vardagar 08.00-17.00).

Mer information finns också på Svenskt Näringslivs hemsida.

Mellan januari och februari genomför Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna en insamling av medlemsuppgifter, för att fakturera rätt medlemsavgift.

Insamlingen sker via www.medlemsuppgift.se där företagen själva rapporterar in sina uppgifter samt ser över företagets övriga uppgifter. 

Inför rapporteringen skickas inloggningsuppgifter ut till alla medlemsföretag via e-post. Om löneunderlaget inte rapporterats i tid till första fakturan i april kommer justering ske på andra fakturan i oktober. 

Vid helt utebliven inrapportering räknas lönesumman upp med 20 procent.

Support
Frågor under insamlingsperioden besvaras av support.medlemsuppgift@svensktnaringsliv.se eller via telefon 08 580 022 20.

Tjänstepension och försäkringsskydd skapar trygghet för dina anställda och gör livet enklare för dig som arbetsgivare. 

I Transportföretagens pensions- och föräkringslösningar ingår bland annat högre tjänstepension, trygghetsföräkring vid arbetsskada, ersättning vid sjukskrivning och mycket mer - läs mer här.

FORA
Vid tecknande av kollektivavtal föräkrar ni arbetarna hos FORA. Även om ni för dagen inte har några arbetare anställda så registrer ni bolaget hos FORA. 

FORA nås på 08 787 40 10 eller www.fora.se

Collectum
Vid tecknande av kollektivavtal försäkrar ni tjänstemän hos Collectum och FORA. 

Collectum nås på 08 508 98 100  eller www.collectum.se

Mer information om hur du tecknar tjänstepension och försäkringar hittar du på Avtalats hemsida.

Överlåtelse
Önskar ni flytta medlemskapet vid överlåtelse av verksamhet till nytt organisationsnummer? Fyll i överlåtelseblanketten och skicka den till medlem@transportforetagen.se

Om verksamheten har överlåtits, eller ska överlåtas under den period som medlemsavgift redan fakturerats är fakturamottagaren betalningsansvarig för fakturan. För en eventuell fördelning av medlemsavgiften rekommenderar vi att företagen når en överenskommelse sinsemellan.

Avsluta medlemskap
Om du och ditt företag vill säga upp medlemskapet så kan det skilja sig beroende på vad som står i respektive förbundets stadgar.

Under "Om oss" hittar du alla våra sju förbund och ta del av stadgarna på respektive förbunds sidor.

Skicka er uppsägning till medlem@transportforetagen.se och ange gärna orsak. Vi bekräftar uppsägningen via e-post och anger vilket datum som medlemskapet upphör.

Nedlagd verksamhet
För företag som lagt ner sin verksamhet, eller inte har några anställda, kan medlemskapet avslutas vid löpande halvårslut. Medlemsföretag som försatts i konkurs upphör omedelbart att vara medlemmar.

Som en medlemsförmån kan våra medlemsföretag erhålla specialpris på ID06-kort hos Nexus och Seriline.

Nexus
159kr/st  ID06-kort LoA2 i svartvitt
10kr/st    Företagets logotype tryckt i färg på kortet

Priserna är inkl. porto, inga registreringsavgifter eller administrationskostnader tillkommer.

Seriline
145kr/st  ID06-kort LoA2 inkl. företages logotype i svart/vit
169kr/st  ID06-kort LoA2 inkl. företages logotype i 4-färg

Inga registreringsavgifter tillkommer. Alla priser är exklusive moms och frakt.