Uppsägning på grund av arbetsbrist

Ska företagets inriktning ändras? Funderar du som arbetsgivare på att omorganisera din verksamhet genom att t.ex. slå ihop tjänster eller forma om arbetsgrupper? Vill du minska antalet anställda eller antalet schemalagda timmar? Kanske vill du ta in bemanningsanställda istället? Behöver du säga upp personal på grund av företagsekonomiska eller verksamhetsrelaterade skäl? Följ steg 1–6.

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

  • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

    Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 
  • Ett gediget branscharbete

    Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.
  • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

    Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.