Remisser och yttranden

Transportföretagen vill skapa möjligheter för en konkurrenskraftig transportnäring som är till nytta för människor, företag och samhället i stort. Transporter är samhällets blodomlopp, en förutsättning för hela näringslivet och knyter samman människor och regioner.

Till alla kampanjer

Våra kampanjer

Transportföretagen har många spännande frågor på agendan. Här kan du följa våra aktuella kampanjer. Du kan hjälpa till att sprida kampanjerna genom att dela dem i dina sociala kanaler.