Rapporter om flyg

Morgondagens flyg

Visionen är att Sverige senast år 2045 har ett rikstäckande multimodalt och fossilfritt transportnätverk där såväl mark som luftrum utnyttjas och den konventionella flygplansflottan på biobränsle kompletterats och till del har ersatts av el- och vätgasdrivet flyg. Fossilfria drönartransporter sker nationellt, i ett säkert och effektivt undre luftrum med stödjande markinfrastruktur. Sverige har en stark forskning och utveckling samt arbetskraft med världsledande kunnande inom mobilitet. Detta kunnande exporteras också för att underlätta/understödja omvärldens omställning till fossilfria flyg- och drönartransporter.

Klicka här för att hämta "Rapport Morgondagens flyg"

Case study on the environmental impact and efficiency of travel

Författare Evelyn Otero och Ulf Ringertz, från Department of Engineering Mechanics, Royal Institute of Technology (KTH)

Klicka här för att läsa hela studien

Stockholm Arlanda Airport’s opportunity
to become the first hub handling batteryelectric
aircraft

Kan Arlanda bli den första hubben för batterielektriska flygplan?
Juliët deCock, Bachelor thesis, 2021, Amsterdam University of Applied Sciences

Ta del av uppsatsen här.  

Harmoniserad elektrifiering av luftfarten

Regionala flygplatsers och lokala nätbolags roll i omställningen till kommersiellt elflyg
Annie Olofsson, 2021, masteruppsats Lunds universitet
Ta del av uppsatsen här

Takeoff

Analysing Pathways for Electric Innovation Facilitation and Regime Destabilisation in the Swedish Aviation Industry.
Kajsa  Wimmerström, 2021, Mastersuppsats, Lunds universitet.
Ta del av uppsatsen här

Ett år med pandemin - rapport från en krisande svensk flygbransch

11 mars 2021
Ta del av rapporten här

Faktaunderlag om flyget och om flygets hållbarhetsarbete

23 oktober 2020
Ta del av flygfaktan här

Elektrifiering av flygbranschen

From shame to fame.
Magnus Waltersson, Stockholms Tekniska Institut. 25 feb 2020.
Ta del av rapporten här

Svaren finns i skyn

Hur svensk flyg- och rymdindustri skapar samhällsnytta.
Swedish Aerospace Industries, SAI, 2020.
Ta del av rapporten här