En resepolicy för hållbart resande

Att resa är att utvecklas. När man möter andra bryts perspektiv och nya idéer uppstår och problem får sin lösning. Detta dokument är, utifrån ett bredare perspektiv, ett stöd i hur man kan tänka kring resande i tjänsten.

Hur reser man i tjänsten och hur kan man göra smarta hållbara val? En resepolicy kan lätt bli ett dokument som ska visa på goda intentioner men som kan sakna alla aspekter av resandet. Det handlar om syftet, nyttan av det personliga mötet, miljön, tidsaspekten och givetvis kostnaden.

En väl utformad resepolicy kan hjälpa företag och organisationer att sänka kostnader, minska klimat- och miljöpåverkan och öka säkerheten. Alltså att effektivisera resandet i tjänsten. Tid är pengar. Därför behövs en helhetssyn på resande i jobbet, både när man väljer att resa och hur man väljer att resa och vilka konsekvenser det ger.

Läs vår nya resepolicy för insikter om hur du kan tänka kring ditt resande.

Klicka här för att ladda ner Transportföretagens Resepolicy