Rapporter om flyg

32 förslag för ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt svenskt flyg

År 2017 tog den dåvarande regeringen fram En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem. Ambitionerna var goda men genomförandet svagt. Sedan dess har Covidpandemin och kriget i Ukraina förändrat världen samtidigt som kraven på ökad hållbarhet blivit allt viktigare för att vi ska nå Parisavtalets klimatmål. Dessutom går den tekniska utvecklingen snabbt och skapar nya möjligheter för transportsystemet. Ta del av hela handlingsplanen här:

Handlingsplan för framtidens svenska flyg

Flygfakta 2023- Renare och tystare: ny rapport sätter siffror när flygbranschen växlar upp inför framtiden

Flygets utsläpp per passagerarkilometer har minskat med 80 procent sedan 1960-talet. Sverige är dessutom det första landet i världen där flygindustrin utvecklat en färdplan för konkurrenskraftig fossilfrihet. Om det och dylika fakta saknas det däremot ibland kunskaper. Den nya rapporten: ”Flygfakta 2023” visar på både historiska framsteg och högt ställda mål inför framtiden när det gäller flygets klimatarbete och den ska hjälpa till att fylla kunskapsluckor.

Hämta rapporten här: Flygfakta 2023