Transportfakta

Index och undersökningar

Paketindex tas fram av Transportföretagen i syfte att tillhandahålla trovärdig och kvalitetssäkrad statistik över leveranser inom e-handeln i Sverige sett till volymer, utveckling och trender.

Paketindex

Paketindex tas fram av Transportföretagen i syfte att tillhandahålla trovärdig och kvalitetssäkrad statistik över leveranser inom e-handeln i Sverige sett till volymer, utveckling och trender. Paketindex baseras till största del på statistik som rapporteras in från transportörer och kompletteras med uppskattningar i syfte att spegla alla leveranser inom e-handeln i Sverige. Paketindex publiceras i rapportform fyra gånger per år.

Frågor och synpunkter? Kontakta mig

Foto på Teodor Johansson

Teodor Johansson

Branschutvecklare