Din guide till elektrifiering av lastbilsflottan

Kraftsamling El

Välkommen! På de här sidorna hittar du intervjuer med åkeriföretag som gått före och satsat på elektriska lastbilar. Varför satsade de och hur har det fungerat? Hur undviker du fallgroparna? Energibolaget Ellevio ger dig tips vad du bör tänka på om du funderar på att elektrifiera delar av fordonsparken.

Ellevios vägledning för beslutsfattare:

Laddning av eldrivna lastbilar och bussar

En fördjupad guide hittar ni genom länken högst upp på sidan, under namnet "Laddning av eldrivna lastbilar och bussar: En vägledning för beslutsfattare"

Steg 1: Laddbehov

Börja med en grundlig analys av er nuvarande fordonsflotta - vilka fordon kör vilka rutter och hur långt kör era olika fordon? Komplettera med att undersöka om det finns ett långsiktigt behov av att ändra antal eller storlek på fordonen, gärna i dialog med era kunder.

Steg 2: Harmonisering med er övriga verksamhet

Avgör om er befintliga elnätsanslutning har tillräcklig kapacitet för att hantera laddningen. Om så inte är fallet, se över era processer så att laddningen kan integreras eller överväg en kapacitetsökning av elnätet, t.ex. genom att öka säkringsstorleken. Nu har ni fastställt era nuvarande behov.

Steg 3: Behov över tid, effekttrappa

Komplettera med era framtida behov över tid, som påverkas både av laddning och övrigt elbehov i er verksamhet. Ta fram en bedömning av ert förväntade kapacitetsbehov de kommande åren, vi pratar om er effekttrappa.

Steg 4: Välj rätt laddningssystem

Det finns flera olika laddningssystem att välja mellan, såsom långsam AC-laddning, snabb DC-laddning och batteribyte.

Steg 5: Installera laddningsinfrastruktur

När ni har valt rätt laddningssystem behöver ni installera den nödvändiga laddningsinfrastrukturen.

Steg 6: Säkerhetsrutiner och elsäkerhetsansvar

För att säkerställa en säker och effektiv drift bör alla som kommer att hantera laddningen av fordonen genomgå en grundlig utbildning.

Steg 7: Total cost of ownership (TCO)

TCO innefattar alla kostnader för att äga och driva ett elfordon under dess livstid, inklusive inköpskostnad, laddningsinfrastruktur, underhåll, elförbrukning och eventuell avveckling av fordonet.

Steg 8: Ägarmodeller

Det finns flera ägandemodeller att överväga för laddningsinfrastrukturen.

Steg 9: Övervaka och optimera

Efter att ni har börjat ladda era fordon är det viktigt att regelbundet övervaka och optimera processen. Detta kan innefatta dokumentation och analys av elkostnader, utvärdering av effektiviteten hos er laddningsinfrastruktur samt justeringar av rutter och scheman vid behov.

Artiklar

0

Så många elektrifierade lastbilar...

... kommer det att finnas i Sverige 2030, om man följer prognosen från Powercircle. Det innebär cirka 15 procent av flottan.

0

Förbrukning

I genomsnitt cirka 100 kWh (80-120 kWh) – det är vad en ellastbil förbrukar på 100 kilometer.

0

Laddstationer

Under 2022 beviljade Energimyndigheten stöd till 140 laddstationer inom ramarna för "Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter".

EU vill reglera takten i utbyggnaden av laddinfrastruktur

Fler laddstolpar och vätgasstationer längs de europeiska huvudlederna är några av delarna i den överenskommelse om AFIR som Rådet och Europaparlamentet enats om. Överenskommelsen innebär också en utbyggnad av landström i hamnar och el på flygplatser.

Beviljade elektrifieringspiloter

På den här sidan kan du följa beviljade projekt inom ramen för de regionala elektrifieringspiloterna.

Kontakta oss

Foto på Anders Josephsson

Anders Josephsson

Näringspolitisk expert

Foto på Joakim Johansson

Joakim Johansson

Innehållsansvarig