Laddning av eldrivna lastbilar och bussar: En vägledning för beslutsfattare

Klicka på de orangea pilarna för att läsa mer om varje steg

 • 1

  Steg 1: Laddbehov

  Börja med en grundlig analys av er nuvarande fordonsflotta - vilka fordon kör vilka rutter och hur långt kör era olika fordon? Komplettera med att undersöka om det finns ett långsiktigt behov av att ändra antal eller storlek på fordonen, gärna i dialog med era kunder.

 • 2

  Steg 2: Harmonisering med er övriga verksamhet

  Avgör om er befintliga elnätsanslutning har tillräcklig kapacitet för att hantera laddningen. Om så inte är fallet, se över era processer så att laddningen kan integreras eller överväg en kapacitetsökning av elnätet, t.ex. genom att öka säkringsstorleken. Nu har ni fastställt era nuvarande behov.

 • 3

  Steg 3: Behov över tid, effekttrappa

  Komplettera med era framtida behov över tid, som påverkas både av laddning och övrigt elbehov i er verksamhet. Ta fram en bedömning av ert förväntade kapacitetsbehov de kommande åren, vi pratar om er effekttrappa.

 • 4

  Steg 4: Välj rätt laddningssystem

  Det finns flera olika laddningssystem att välja mellan, såsom långsam AC-laddning, snabb DC-laddning och batteribyte.

 • 5

  Steg 5: Installera laddningsinfrastruktur

  När ni har valt rätt laddningssystem behöver ni installera den nödvändiga laddningsinfrastrukturen.

 • 6

  Steg 6: Säkerhetsrutiner och elsäkerhetsansvar

  För att säkerställa en säker och effektiv drift bör alla som kommer att hantera laddningen av fordonen genomgå en grundlig utbildning.

 • 7

  Steg 7: Total cost of ownership (TCO)

  TCO innefattar alla kostnader för att äga och driva ett elfordon under dess livstid, inklusive inköpskostnad, laddningsinfrastruktur, underhåll, elförbrukning och eventuell avveckling av fordonet.

 • 8

  Steg 8: Ägarmodeller

  Det finns flera ägandemodeller att överväga för laddningsinfrastrukturen.

 • 9

  Steg 9: Övervaka och optimera

  Efter att ni har börjat ladda era fordon är det viktigt att regelbundet övervaka och optimera processen. Detta kan innefatta dokumentation och analys av elkostnader, utvärdering av effektiviteten hos er laddningsinfrastruktur samt justeringar av rutter och scheman vid behov.