VTI ser fördelar med batteribytessystem för tunga fordon

Statliga VTI ser fördelar med batteribytessystem för tunga fordon och rekommenderar regeringen att ta initiativ till ett pilotprojekt för att möjliggöra ett utbyggt system för batteribyten också i Sverige. 

Både fordonstillverkare och forskare har varit skeptiska till batteribyte som metod för att elektrifiera transportsektorn. Men nu visar statliga VTI i en rapport att batteribyten för tunga fordon kan ha fördelar för åkerinäringen, såsom ett fullladdat batteri på bara ett par minuter, lägre investeringar för åkerier och mindre påverkan på det lokala elnätet jämfört med laddning från laddstation. VTI hänvisar till Kina att där tekniken fungerar väl. VTI pekar också på att livscyklerna för fordon och batterier separeras vilket skapar nya affärsmöjligheter för batteriägarna.

Men VTI förnekar inte att det saknas utmaningar. Svenska och europeiska fordonstillverkare har hittills varit skeptiska och de regelverk och standarder som finns idag omfattar inte batteribyten.

I rapporten ”Battery-Swapping for Heavy Duty Vehicles” granskar forskare och experter vid VTI, Linköpings universitet , Halmstad högskola, Logistikia och Intuizio förutsättningarna för att bygga ut batteribytessystem i Sverige. Rapporten konstaterar att batteribyten på flera sätt har ”betydande fördelar” jämfört med kabelladdning och att strategisk planering och utveckling kan göra batteribyte till ett viktigt komplement till andra lösningar.

Rapporten rekommenderar därför regeringen att starta ett pilotprojekt för att bedöma livskraften i ett framtida batteribytessystem i Sverige. Regeringen bör också kommunicera systemets potential till andra EU-länder och arbeta för att regelverken anpassas för att tillåta batteribyten för godstransporter. Energimyndigheten bör verka för att inkludera batteribyten i regelsamlingen AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) för utbyggnaden av alternativa bränslen inom EU.

– Ingen tjänar pengar på en bil som står stilla. Med batteribyten kan logistikföretagen fortsätta sin dagliga verksamhet ungefär som i dag. Det är en viktig fördel, säger Arne Nåbo, forskningsledare på VTI.

– Batterierna kan också användas för att stödja elsystemet i stort. Tyvärr ser vi i Sverige oftast batteriet som en del av fordonet och inte som en resurs tillhörande energisystemet. Det är ett mentalt språng vi behöver göra.

Rapporten föreslår också att Energimyndigheten bör få i uppdrag att utveckla en modell av hur ett batteribytessystem skulle påverka transport- och energisystemen. En sådan modellering skulle öka kunskapen och bidra till bättre kommunikation mellan företag sinsemellan och mellan företag och beslutsfattare.

– Vi säger inte att batteribyte ska ersätta laddning via kabel, men väl att det kan bli ett viktigt komplement. Vi vill också att svensk industri ska vara med på den resan. Det finns fortfarande en möjlighet, men längre fram är risken att företag från andra länder kommer att dominera, säger Arne Nåbo.

Rapporten tar vidare upp behovet av kunskap och utbildning av personer vid batteribytesstationer, samt vikten av social hållbarhet vid elektrifiering av tunga transporter.