Vätgas i dieselmotor - är det vägen framåt?

Kaj Johansson, Kaj Inrikes AB, ser vätgas i förbränningsmotorer som en av dellösningarna framåt. 

Kan vätgas i förbränningsmotorer vara en del av lösningen i omställningen av transportsektorn?
Det tror och hoppas i alla fall Kaj Johansson, ägare av Kaj Inrikes i Älmhult, som bland annat transporterar åt IKEA.

Det finns väl ingen åkeriföretagare av kvinna född som inte går och funderar på det här med drivmedlet. Vad ska man satsa på? HVO100? Batterier? Biogas? Bränsleceller? Eller fortsätta med diesel?

En som vet vad han skulle vilja satsa på är Kaj Johansson,  Kaj Inrikes i Älmhult.

-En förbränningsmotor som går på vätgas, släpper bara ut vattenånga. Perfekt.

När det talas om vätgas och lastbilar tänker de flesta sannolikt på bränsleceller. Men det går att köra med vätgas i förbränningsmotorer. För att göra en lång historia kort, och kraftigt förenklad: du behöver kalibrera om insprutningssystemet på lastbilen, uppdatera mjukvaran och sätta på tankar för vätgasen på lastbilen. Sedan är det bara att tuta och köra.

En liten detalj till: motorn behöver diesel för att tända.

-Du får en räckvidd på 60-80 mil, tankar fullt på 8-10 minuter och räckvidden påverkas inte av om det är varmt eller kallt ute, säger en entusiastisk Kaj Johansson.

Han lägger till att man får högre effekt i motorerna och högre verkningsgrad.

-Det är dyrare än en lastbil med dieselmotor men om marknaden kommer igång så sjunker givetvis kostnaderna.

Det var när Kaj Johansson tillsammans med sin son besökte den stora lastbilsmässan, IAA, i Hannover som Kaj på riktigt blev såld på tekniken.

Westport Fuel Systems är ett kanadensiskt företag och det är de som utvecklat tekniken. Företaget hade en monter i den första hallen Kaj Johansson steg in i. Kärlek uppstod vid första ögonkastet. Tillsammans med Westport Fuel Systems ordnade Kaj en heldagsdemonstration av tekniken i Älmhult i höstas, med hjälp av en Volvo med Westport Fuel Systems insprutningssystem. Lastbilen kördes upp ifrån EU-kommissionen där den tidigare varit, för att visas upp för nyfikna blickar i mörkaste Småland. Till demonstrationen i Älmhult hade Kaj Johansson bjudit in flera åkerikollegor för att de med egna ögon skulle kunna se och testa.

-       Framtiden innehåller många alternativa drivmedel, det är inte endast ett som kan lösa trafikens klimatproblem. Men nu apar alla efter Elon Musk, man kanske inte alltid ska apa efter.

På plats under demonstrationen i Älmhult i höstas fanns också Ola Henriksson, Senior Product Manager, på Scania.

Vad säger du om vätgas i förbränningsmotorer?

-Det är en intressant möjlighet som vi kikar på.

På vilket sätt är Scania involverade?

-Vi håller alla dörrar öppna, vi behöver allt och lite till när det gäller omställningen. Vi kan inte utesluta något drivmedel, någon teknik. Vi provade bränslecellstekniken, det är ganska dyrt och inte riktigt bärkraftigt än. Då lade vi kraften på batterielektriska lastbilar.

Men som sagt, han avfärdar inte vätgas i förbränningsmotorer.

-       Vi ligger med vår nya dieselmotor på 50-procentig verkningsgrad. När vi kör samma motor på vätgas så är verkningsgraden till och med ännu bättre, med 55 procent i räckhåll när ingenjörerna får skruva till och optimera den för vätgasförbränning. Då ligger man ganska bra till i förhållande till bränslecellen.

Vad skulle behövas för att introducera vätgasteknik i förbränningsmotorer på bred front?

-       Det som är dyrt är 700 bars tankarna, det är kolfiberlindande trycktankar. Installationen av tankarna är den dyra biten. Modifieringarna på själva motorn är ganska lindriga. Men den stora utmaningen är att få ut en infrastruktur som möter åkerinärings krav på effektiva transport- och logistikflöden . Hur snabbt man kan bygga och vilken kostnad det blir för åkaren.

Ola Henriksson lyfter EU:s AFIR direktiv, som kräver av medlemsländerna att bygga ut laddinfrastruktur- och tankinfrastruktur för vätgas.

-Vi måste satsa allt vi har på omställningen. Fortsatt breddning av produktportföljen för befintliga, förnyelsebara bränslen såsom bio-metan och biodiesel och satsningen på nya gröna energibärare, med de nya teknikerna för framdrivning, där våra batterielektriska ligger närmast i tid, med ett antal modeller redan tillgängliga. Men det är inte lastbilarna som kommer att vara begränsningen, flaskhalsen kommer att vara infrastrukturen och tillgången på grön energi, som möter transportnäringens behov av effektiva transportflöden, säger Ola Henriksson.

Ett av företagen som ska bygga ut tankinfrastruktur för vätgas är Hydri. Hydri grundades 2020 och affärsidén är att bygga ut infrastruktur för grön vätgas. Mikael Antonsson är försäljnings- och marknadsansvarig och berättar att i augusti i år beräknas Hydris första tankstationen för vätgas vara klar, sedan är målet att de ska bygga ut totalt 24 stationer under 2024 och 2025 bland annat på Rastas serviceanläggningar.

 -   Grunden för vätgas i förbränningsmotorer finns ju redan i fordonen, vi ska inte kasta ut förbränningsmotorn innan vi har använt den fullt ut på ett hållbart sätt, säger Mikael Antonsson.

Text: Anders Josephsson

FAKTA OM TEKNIKEN

Att förbränningsmotorn går att köra på vätgas är ingen nyhet, en av världen första motorer drevs med vätgas. Vätgas i en förbränningsmotor medför dock stora utmaningar och har varit förknippat med problem. Det kanadensiska företaget Westport Fuel Systems har utvecklat ett insprutningssystem som sägs vända utmaningarna med vätgas som bränsle till fördelar. Tester har visat att en förbränningsmotor som drivs av vätgas har 3-5 procent högre verkningsgrad än dieselmotorn och 20 procent högre moment och effekt än dieselmotorn. Den är också klassad som Zero Emission Vehicle, alltså nollutsläppsfordon. Med den här insprutningstekniken elimineras enligt Westport Fuel Systems tidigare problem med vätgas i förbränningsmotorer såsom vatten och vätgas i vevhuset och inget problem med vätessprödhet i motor eftersom det är endast bränslesystemet som kommer i kontakt med vätgas. AB Volvo använder sig av Westport Fuel Systems insprutningsteknik i deras biogaslastbilar. Eftersom befintlig drivlina används och endast bränslesystemet byts ut förväntas kostnaden för lastbilen vara mycket konkurrenskraftig.

Källa: Westport Fuel Systems

Vill du veta mer, läs här: https://wfsinc.com/

 

Volvolastbilen som demonstrerade tekniken i Älmhult i höstas.