Drivmedelsbolaget som vill hjälpa åkerierna elektrifiera

Lennart Olsson, Pricing Manager på Circle K

Fem stationer för tung trafik är ”up and runnin” med totalt 34 laddplatser. Under året ska antalet växa till 90 laddplatser. Circle K är fast beslutna att bli en relevant spelare i elektrifieringen av åkerinäringen.

Det sägs att när det blåser stormar bygger de fega vindskydd medan de modiga bygger väderkvarnar. Circle K vill tillhöra de senare. Under många år har de varit en leverantör av flytande drivmedel, fossila såväl som förnybara, men Circle K har bestämt sig: de vill vara en lika naturlig part för åkerierna när det gäller att ladda lastbilarna såsom de är när det gäller att tanka lastbilarna.

Lennart Olsson, Pricing Manager på Circle K och den som har ansvaret att rusta drivmedelsbolaget för en laddad framtid för den tunga trafiken, darrar i alla fall inte på manschetten:

– Vi ser att på lång sikt minskar drivmedelsförsäljningen medan transportarbetet ökar. HVO och andra produkter med hög biodrivmedelsinblandning kommer att finnas krav rätt länge, men vi har både Volvo och Scania i landet och de driver på för elektrifiering. Är det något land som går före så är det Sverige. Då vill vi vara relevanta och vi har bra platser att erbjuda.

Att det blev just Lennart Olsson som fick ansvaret att påbörja Circle K:s elektrifieringsresa tillsammans med åkerinäringen förklaras nog av att han har en bakgrund inom energibranschen genom Fortum.

Även om Circle K har rustat sig för att ladda den lätta trafiken sedan några år tillbaka är resan med att ladda den tunga trafiken ganska nyligen påbörjad. Men, de har hunnit mycket på kort tid. Satsningen mot tung trafik påbörjades 2020. Den 19 oktober 2022 invigdes stationen i Vädermotet i Göteborg. Den var Nordens första i sitt slag med sex publika laddplatser för eldrivna lastbilar, med en kapacitet på upp till 360 kW per laddplats. Och inom en snar framtid ska det finnas möjlighet att tanka vätgas.

När detta skrivs har Circle K totalt 34 laddplatser för tung trafik fördelat på Vädermotet, Göteborg, Kiruna, Gällivare, Arvidsjaur, Varberg Nord, Laholm Snapparp Östra, Jönköping Hyltena, Gävle Bro och Ljungby. Senast under 2024 i september ska de ha minst 22 stationer redo och klara att ladda den tunga trafiken. Planen inom projektet med elektrifieringspiloter där de fått bidrag från Energimyndigheten för totalt 22 stationer var att allt skulle stå klart senast i september 2023. Långa ledtider med nätanslutningar kommer dock att dra ut på tidplanen för några av stationerna. 

Utrullningstakten är således hög men de hade velat göra det ännu snabbare. Problemet är att tillståndsprocesserna för nätanslutning tar sådan tid.

– Vi förstår att det kan ta tid att bygga, men det är synd att det ska ta sådan tid att få svar, säger Lennart Olsson.

Elektrifieringen ställer nya krav på deras stationer. Även vid hög effektladdning tar det längre tid än att fylla en 600 liters dieseltank. Det gör att de måste erbjuda fullservice till lastbilsförarna:

– Det ska finnas en dedikerad yta för lastbilar, Wi-fi, toaletter och duschar. Självklart ska de kunna äta där och ta det lugnt, ha en bra break. Det kräver lite mer när man ändå har sitt stopp här. På sikt tror vi också på att erbjuda en bokningstjänst, kunna boka laddplatser i förväg. Just nu har vi tillräckligt med platser, i Göteborg kan det bli trångt men det är förberett för att sätta upp fler laddare.

Stationen i Vädermotet i Göteborg har också en inhägnad, kameraövervakad säkerhetsparkering för upp till 40 lastbilar. Lennart Olsson utesluter inte att det kan bli fler säkerhetsparkeringar på andra laddstationer. Just nu är de i full färd med att identifiera stationer i deras nätverk som är lämpliga att elektrifiera. Vid val av station så utgår de både från sin egen och andras statistik över fordonsrörelser, godstransporter med mera. Lennart Olsson säger att det är viktigt att identifiera punkter där det är mycket lastbilstransporter i rörelse, logistikpunkter, truckstops och liknande.

Han säger att samarbetet med Göteborgs hamn angående Vädermotet har fungerat alldeles ypperligt.

– Vi hade tur att Göteborgs Hamn och Göteborgs Energi hade tänkt lite, det är väldigt få platser där det finns stöd för 6 MegaWatt.

Circle K:s ambitionen är tydlig, det här är bara början. Det kommer mera.  Och målet är att under året också öppna 2 MCS (megawatt-laddare) inom projektet E-charge som delvis finansieras av Vinnova. 

Vad har du för tips till åkerier som funderar på elektrifiering?

– Två saker är centralt: utnyttjandegraden på laddarna och tiden det tar att ladda. Det gäller att tänka sig för vilken typ av laddare man behöver för sitt åkeri. Många laddar billigast hemma över natten men jag tror ändå att publik laddning är viktigt för att kapa topparna och att det blir förmånligare än att köra tillbaka till anläggningen.

Lennart Olsson säger att Circle K gärna hjälper den åkare som vill att se över dennes laddbehov.

Text och foto: Anders Josephsson

Fakta om Circle K:s elektrifieringssatsning av tung trafik

Stationen i Vädermotet, Göteborg, invigdes oktober 2022, Nordens första och största. Över en miljon lastbilar hämtar eller lämnar gods i Göteborgs hamn varje år. Göteborgs Hamn har gjort en studie över lastbilarnas körmönster tillsammans med AB Volvo, Scania och Stena Line i samarbetsinitiativet Tranzero. De har identifierat en stor andel av lastbilarna som särskilt lågt hängande frukter för fossilfri omställning här och nu, där en publik station för laddning och vätgas mitt i hamnen är en central möjliggörare.

Antal laddstationer på Vädermotet: 6

Effekt: 360 kW men kommer att uppgraderas framöver. Vid årsskiftet 2023/2024 påbörjas tester med megacharging inom projektet E-charge. Här skall det testas laddning med effekter på upp till 1 MW (1000 kW).  Stationen kommer också byggas ut för att kunna tanka vätgas.

Laddstationerna i Norrbotten kan med tanke på lågtrafikerade vägar och långa avstånd ses som ett riskprojekt av stora mått, men förklaras av att många fordonstillverkare bedriver testverksamhet där uppe och behöver naturligtvis kunna ladda elbilarna som testas i arktiska förhållanden.

Circle K har fått stöd från de regionala elektrifieringspiloterna för laddstationerna. I första rundan ansökte de om stöd till 21 stycken och fick beviljat 18. Tillsammans med Testinfra Sweden fick de också stöd för de 4 laddarna i Norrbotten.