Bransch- och yrkestrafik

Vi arbetar dagligen för att skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar. Vi företräder medlemmarna mot politiska beslutsfattare, myndigheter och övrig omvärld och hjälper medlemmarna att på olika sätt fatta bra beslut i sin vardag. 

Vägtransportsektorn omges av en mängd olika lagar och regler. Några av dem är reglerna kring kör- och vilotider och yrkeskompetensbevis.

På den här sidan kan du ta del av viktig information som rör bransch- och yrkestrafikfrågor.

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

  • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

    Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 
  • Ett gediget branscharbete

    Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.
  • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

    Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.