Temavecka jämställdhet

Varför temavecka om jämställdhet?

Att genomföra en temavecka för jämställdhet är ett bra sätt att inspirera och fördjupa sig i arbetet, men även en timme eller en dag kan ge uppmuntrande resultat i ämnet.

Denna färdplan är ett förslag på hur en sådan skulle kunna se ut.

- Här finns förslag på en struktur, vad en temavecka kan innehålla, hur ni planerar för den och hur ni fångar upp saker som kommer upp i efterhand.

- För att ni ska få ut så mycket som möjligt av den rekommenderar vi att avsätta tid och framförallt lägga fokus på planering.

Materialet för nedladdning

Temavecka jämställdhet