Framfart – digitala föreläsningar

Transportföretagens jämställdhetsprojekt Framfart har genom en referensgrupp bestående av olika medlemsföretag utvecklat flera konkreta verktyg för jämställdhet med start 2021. Under denna digitala föreläsningsserie presenterar vi äntligen dessa inom ramen för Framfarts jämställdhetsguide. I filmerna nedan kan du inspireras och lära dig mer om jämställdhetsguiderna, för att sedan använda allt eller valda delar för förbättringar inom ditt företag.

Föreläsning 1

Jämställda rekryteringsannonser och kommunikation

Första föreläsningstillfället fokuserade vi på att inspirera dig som arbetsgivare att få rätt person på rätt plats i företaget, vilket kan kräva ett medvetet arbete. Föreläsningen innehöll tips på:

  • verktyg för att skapa mer jämställda rekryteringsannonser.
  • förbättringar, både gällande mångfaldsarbete och tydligare rekryteringsannonser.
  • kommunikation som stärker upp företagets varumärke.
  • formuleringar som kan öka kontaktytan och därmed inkludera och engagera fler för företagets varumärke.

Föreläsning 2

Jämställdhetsguide, färdplan och besiktning

Föreläsning två i serien handlade om att:

  • skapa trivsel och därmed öka förutsättningar för jämställdhet
  • få mer kunskap kring normer och värderingar och hur det påverkar dig själv och andra.

För att strukturera arbetet vidare får du ta del av materialen framtagna inom projektet Framfart genom Jämställdhetsguiden: Introduktion, Trivsel och Rekrytering, samt Temavecka jämställdhet.

Om Add Gender och Transportföretagen

Föreläsningarna är en del av Transportföretagens jämställdhetsprojekt Framfart. Vi samarbetar med Add Gender vilka är huvudansvariga för dessa föreläsningar, där vi vill ge er som medlemsföretag både god insikt och bättre utsikt kring hur ni kan skapa en mer jämställd arbetsplats och organisation. Vi varvar föreläsningar med tankeexempel och övningar. Detta för att du som deltagare ska få en djupare förståelse på varför detta är viktigt och hur ni kan tänka.