Framfart – Transportföretagens jämställdhetsarbete

Välkommen till Transportföretagens webbplats för inspiration om jämställdhetsarbete i transportnäringen!

Framfart - ett projekt för att bredda transportnäringens rekryteringsbas.

Transportföretagens projekt Framfart har till uppgift att stödja färden mot mer jämställda branscher:

– Det är ingenting som ska vändas om, totalt förändras eller bli förbjudet – vi ska bara se till att fortsätta i rätt riktning och hjälpa de medlemsföretag som vill hänga med.

Ett jämställt företag är till exempel mer lönsamt och har lägre sjukskrivningsnivå. Medarbetare trivs bättre och stannar längre på företaget. Arbetet för en jämställd arbetsplats reducerar exkluderande jargonger och ideal och ger en bättre bild av företaget utifrån och inifrån.

Framfart tar sikte på en mer jämställd transportnäring!