Vår verksamhet

Transportindustriförbundet är ett branschförbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. Vi organiserar godstransport- och logistikföretag i Sverige och representerar dessa inför myndigheter och andra organisationer. Vår vision är att främja utvecklingen mot ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart näringsliv och samhälle.

Vi arbetar för att påverka vår branschs förutsättningar och bistår våra medlemmar bland annat genom att:

 • Vara remissinstans vid utredningar
 • Påverka beslutsfattare och debatten om transporter och logistik
 • Samla, sammanställa och tillgängliggöra kunskap och regelverk som rör branschen, bland annat genom nyhetsbrev.
 • Branschanpassade kurser och utbildningar i förbundets regi till låg kostnad för medlemmar
 • Erbjuda kvalificerad experthjälp genom förbundets experter och kommittéer
 • Nätverkandeprojektgrupper och andra forum
 • Erbjuda våra medlemmar med speditionsverksamhet exklusiv rätt att använda Fiata FBL och andra Fiata-dokument samt ta del av rabatterade priser.

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

 • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

  Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 
 • Ett gediget branscharbete

  Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.
 • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

  Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.