Nyheter och pressmeddelanden

Här hittar du nyheter och pressmeddelanden som riktar sig särskilt till dig inom Transportindustriförbundet

Fler nyheter

Transportföretagen välkomnar fler arbetsmarknadsutbildningar

Regeringen har bestämt sig – antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningarna ska öka. Det framgår av ett regeringsbeslut om nya mål för Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2024.

Läs mer

Ny e-utbildning: Introduktion arbetsrätt

Nu finns en kostnadsfri e-utbildning för nya chefer och nya medlemmar: Introduktion arbetsrätt.

Läs mer

EU ritar om kartan – ge förutsättningar för transportsektorns omställning

EU har på senare år, genom Fit for 55, växlat upp sin klimatpolitik avsevärt och tagit den globala ledartröjan. Det är i grunden mycket positivt. -Det är många pusselbitar som måste passa ihop för att transportsektorn ska få förutsättningar att klara vår omställning med bibehållen konkurrenskraft, fortsatt lönsamhet och ekonomisk tillväxt, säger Marcus Dahlsten, VD för Transportföretagen i samband med Transportform som pågår i Linköping.

Läs mer

Försämrat läge för landets transportföretag väntas under 2024

Transportföretagens senaste mätning visar en försämrad lönsamhet de senaste tre månaderna - oktober-december - 2023. Denna negativa utveckling har präglat medlemsföretagen under hela 2023. Utvecklingen understryks av att andelen företag som inför de kommande tre månaderna väntar att efterfrågan på företagets tjänster minskar.

Läs mer

Kommittéer och regioner

Transportindustriförbundet arbetar inom ämnesspecifika kommittéer och arbetsgrupper. Vid behov organiseras dessutom speciella projektgrupper. Förbundet arbetar även regionalt genom våra regionsstyrelser med regionala intressenter och frågor.

Information för speditörs- och logistikföretag

Här samlar vi relevanta länkar till intressenter i branschen. Det kan röra sig om information från EU-kommissionen om mobility package, information om utstationering från Arbetsmiljöverket eller information om cabotageregler från Transportstyrelsen.

Kontaktpersoner

Foto på Håkan Nilsson

Håkan Nilsson

Kontaktperson Transportindustriförbundet