Event

Sveriges Bussföretag medverkar och arrangerar ett flertal aktiviteter för medlemmar och bussbranschen i stort. Det är viktigt att skapa aktiviteter och mötesplatser där medlemmarna, branschen och beslutsfattare kan mötas och utbyta erfarenheter och kontakter.

Persontrafik

Persontrafik är en av Europas viktigaste mötesplatser för alla verksamma inom kollektivtrafikbranschen.
Här samlas beslutsfattare inom kommun och landsting, RKM, politiker, operatörer och ledande leverantörer för att diskutera framtiden och de hetaste branschfrågorna. Alla som medverkar på Persontrafik har ett gemensamt mål – att tillsammans utveckla och underlätta vårt kollektiva resande. Allt med resenärens behov i fokus. Mycket kretsar kring kollektivtrafikens utveckling och bidrag till ett hållbart samhälle.

Läs mer om Persontrafik här

Bussförar-SM

Syftet med Bussförar-SM är att öka fokus på och höja statusen för bussföraryrket eftersom rekryteringsbehovet är mycket stort och branschens krav ständigt ökar. 

Bussföraren är företagets ansikte utåt och det är viktigt att bussföraren är serviceinriktad, representativ och har ett bra kundbemötande. Som bussförare ska man kunna köra fordonet mjukt och säkert, ekonomiskt och riskmedvetet. Man ska även kunna manövrera fordonet i trånga trafikmiljöer och vara kvalitets- och miljömedveten.

Läs mer om Bussförar-SM här

Busstorget

Busstorget är ett forum där vi diskuterar aktuella ämnen inom bussturism, turistbussar och resmål. Målgruppen är bussföretagare, bussresearrangörer och övriga företag med kopplingar till branschen.

Läs mer om Busstorget här