Event

Sveriges Bussföretag medverkar och arrangerar ett flertal aktiviteter för medlemmar och bussbranschen i stort. Det är viktigt att skapa aktiviteter och mötesplatser där medlemmarna, branschen och beslutsfattare kan mötas och utbyta erfarenheter och kontakter.

Persontrafik

Persontrafik är en av Europas viktigaste mötesplatser för alla verksamma inom kollektivtrafikbranschen.
Här samlas beslutsfattare inom kommun och landsting, RKM, politiker, operatörer och ledande leverantörer för att diskutera framtiden och de hetaste branschfrågorna. Alla som medverkar på Persontrafik har ett gemensamt mål – att tillsammans utveckla och underlätta vårt kollektiva resande. Allt med resenärens behov i fokus. Mycket kretsar kring kollektivtrafikens utveckling och bidrag till ett hållbart samhälle.

Läs mer om Persontrafik här

Bussförar-SM

Syftet med Bussförar-SM är att öka fokus på och höja statusen för bussföraryrket eftersom rekryteringsbehovet är mycket stort och branschens krav ständigt ökar. 

Bussföraren är företagets ansikte utåt och det är viktigt att bussföraren är serviceinriktad, representativ och har ett bra kundbemötande. Som bussförare ska man kunna köra fordonet mjukt och säkert, ekonomiskt och riskmedvetet. Man ska även kunna manövrera fordonet i trånga trafikmiljöer och vara kvalitets- och miljömedveten.

Läs mer om Bussförar-SM här

Busstorget

Busstorget är ett forum där vi diskuterar aktuella ämnen inom bussturism, turistbussar och resmål. Målgruppen är bussföretagare, bussresearrangörer och övriga företag med kopplingar till branschen.

Läs mer om Busstorget här

Bussförare

Ett jobb – många möjligheter

Att vara bussförare innebär att du kan arbeta med många olika saker. Du kan arbeta i:

Linjetrafik

Alltså de bussar som du ser i städer och samhällen och som hjälper folk att komma till jobbet, simhallen eller butiken för att handla mat. Här har du som förare en viktig roll att spela i att livet fungerar för mängder av resenärer.

Beställningstrafik

Det här är de bussar som kör människor på beställning. Det kan handla om semesterresor för att ta skidentusiaster till fjällen, ett företag som behöver komma till sin konferens eller en idrottsförening på väg till nästa cup. Här blir du som förare en möjliggörare för många drömmar och spännande destinationer.

Expressbusstrafik

Det är de bussar som åker lite längre sträckor för att ta människor till arbeten, föräldrar eller vänner. En typisk sträcka kan exempelvis vara Göteborg-Malmö. Här blir du som förare en viktig del i att knyta samman Sverige.

Skolskjutstrafik

Barn som bor långt ifrån sina skolor får hjälp att ta sig till sin utbildning med hjälp av skolskjuts. Här har du som förare en viktig roll att spela i barnens liv.

Färdtjänst

Innebär att du arbetar med att hjälpa människor som har svårt att förflytta sig själva och som till exempel behöver ta sig till en vårdcentral, en anhörig eller till ett arbete. Du som förare blir en viktig del i att hjälpa de som behöver lite extra stöd.