Studieresor

Studieresor

Sveriges Bussföretag anordnar tillsammans med olika företag från branschen varje år olika studierresor, där man som delagare får vara med och se toppmodern, attraktiv kollektivtrafik kopplas samman med hållbar stadsplanering och en levande stadsmiljö.

 

Studieresa om BRT-system till Trondheim 9-10 april