Turist- och beställningstrafik

I princip alla Sveriges Bussföretags medlemsföretag kör turist- och beställningstrafik i någon omfattning och för många är det den huvudsakliga inriktningen på verksamheten. Men det är en komplex verksamhet med många olika regelverk att förhålla sig till, särskilt vid utlandstrafik och arrangerande av paketresor. 

Förbundet har en arbetsgrupp bestående av medlemsföretag som representerar segmentet, kallad TURBO-gruppen. Sveriges Bussföretag är sammankallande och gruppen har två huvudsakliga syften: att lyfta upp relevanta frågeställningar till diskussion och åtgärd samt fungera som referensgrupp för förbundets arbete inom segmentet.  

I gruppen ingår följande medlemsföretag:  

  • Helen Bergh, MK Bussresor
  • Jesper Åberg, Öresund Transfer
  • Jennie Högberg, Högbergs Bussresor 
  • Joakim Kjellson, Bergkvarabuss 
  • Johan Ekman, EkmanBuss Flexibussitet

På sidorna nedan kan du läsa mer om de olika sakområdena förbundet arbetar med. 

Oscar Sundås

Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde turist- och beställningstrafik, kommersiell linjetrafik