Villkor och avtal för beställningstrafik

En viktig grund för en bra resa och en god affärsrelation är att ha ett tydligt avtal eller en bekräftad överenskommelse med beställaren av resan. Sveriges Bussföretag har tagit fram olika stöd för att underlätta för bussföretagen beroende på vilken typ av resa det gäller och vilken lagstiftning som är kopplad till resan.

Det finns tre olika typer av resor när det gäller turist- och beställningstrafikresor:

  1. För gruppresor och beställningsresor under 250 kilometer har vi tagit fram villkor som bussföretag och beställare bör tillämpa efter att bokningen av resan är överenskommen. Villkoren ska användas tillsammans med bussföretagets egna särskilda villkor, exempelvis av- och ombokningsregler. 
  2. För gruppresor och beställningsresor över 250 kilometer gäller Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004. För beställaren finns information på konsumentverket.se.
  3. Vid marknadsföring och försäljning av paketresor gäller paketreselagen. Vad som avses med paketresor definieras i lagen. Även om huvudsyftet är att skydda konsumenter gäller den för alla resenärer oavsett om de är konsumenter eller näringsidkare. Vid försäljning av paketresa till en företagskund som man har ett ramavtal med gäller dock inte paketreselagen. Allmänna villkor för paketresor finns att ladda ner på Sveriges Bussföretags hemsida. 

Vilkor för resor under 250 kilometer

För gruppresor och beställningsresor under 250 kilometer har Sveriges Bussföretag tagit fram villkor som bussföretag och beställare bör tillämpa efter att bokningen av resan är överenskommen och bekräftad. Villkoren ska användas tillsammans med bussföretagets egna särskilda villkor, exempelvis av- och ombokningsregler. 

Ladda ner villkoren nedan:

Villkor – Gruppresa och beställningsresa med buss

Vilkor för resor över 250 kilometer

Sveriges Bussföretag har tillsammans med Konsumentverket, som är tillsynsmyndighet för stora delar av förordningen, tagit fram en medlemshandbok för bussföretag kring passagerarrättigheter gällande kommersiella linjebussresor och för turist- och beställningstrafik över 250 km.

Medlemshandboken innehåller en övergripande checklista, en förklaring till de tre villkoren utifrån perspektivet före resa, under resan och efter resan, beskrivning av vilken utbildning olika personalkategorier måste ha, skyldigheter mot resenärer med funktionshinder, resenärernas rätt till information och en checklista beträffande informationskrav. För medlemmar som kör turist- och beställningstrafik rekommenderar vi att ni lägger in de villkorsparagrafer som finns beskrivna i era befintliga villkor.

Anledningen till att vi rekommenderar detta alternativ är att det endast är ett antal villkor som måste uppfyllas och som endast berör resor över 250 km inom Sverige.

Det är endast bilaga 3 med villkor över 250 km som gäller för turist- och beställningstrafik.

Ladda ned medlemshandboken nedan: 

Medlemshandbok passagerarrättigheter

Avtal med Konsumentverket

Bilaga 3 Resor över 250 km Turist- och Beställningstrafik

Bilaga 4 Sammanfattning Rättigheter för passagerare som reser med buss