Kalkylera utsläpp från beställningstrafik

Sveriges Bussföretag har i samarbete med Travel CO2 tagit fram en tjänst där medlemmar kan kalkylera utsläpp för enskilda uppdrag inom beställningstrafik. Du behöver vara inloggad för att kunna använda kalkylatorn. 

För att använda kalkylatorn fyller du i sträcka (utan framkörning), antal passagerare, vilken kapacitet bussen har (för att beräkna fyllnadsgrad), vilket drivmedel som bussen körs på samt drivmedelsförbrukning i snitt. Du kan kalkylera en resa åt gången - om du använder två bussar av olika storlek eller med varierande bränsleförbrukning så får du göra en beräkning per buss. 

Det går att ladda ner beräkningen som bild, om du exempelvis vill bifoga den till en offert eller skicka den till en kund. Självklart kan kalkylatorn också användas för att beräkna utsläppen på en redan genomförd resa som man har värdena från. 

I dagsläget går det välja på reduktionspliktig diesel, biodiesel HVO100 och RME/FAME100. Siffrorna för reduktionspliktig diesel är i dagsläget från 2021, men kommer uppdateras till 2022 års siffror. Har du några frågor eller förslag på förbättringar av kalkylatorn, hör av dig till förbundet. 

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

 • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

  Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 

 • Ett gediget branscharbete

  Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.

 • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

  Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.

 • En hemsida fylld med branschnära innehåll

  Logga in på vår hemsida och få tillgång till exklusivt innehåll, så som Arbetsgivarguiden eller ta del av utbildningar och nyheter som riktar sig till dig.