Stöd för beställare och utförare av bussresor

Sveriges Bussföretag har tagit fram tre foldrar som underlättar för dig som arrangerar bussresor. Foldrarna innehåller nyttig information som exempelvis checklistor och rekommendationer. För att resan ska bli tryggare för både dig och dina passagerare, rekommenderar vi att du läser igenom foldrarna innan ni reser.

Boka bra buss

Sveriges Bussföretag har tagit fram foldern Boka bra buss för att underlätta för alla beställare och arrangörer när ni ska boka en bussresa. Som bussföretagare kan du med fördel lämna foldern som bilaga till offerter eller i kontakter med presumtiva beställare och kunder. För att bussresan ska bli en trygg och trevlig upplevelse är det bra att lägga ner lite extra möda på förberedelserna. Trevlig bussresa!

Boka bra buss

Bussresor för barn och ungdomar

Sveriges Bussföretag har tillsammans med NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, tagit fram foldern Bussresor för barn och ungdomar. För att bussresan ska bli en trygg och trevlig upplevelse är det bra att lägga ner lite extra möda på förberedelserna. Framförallt när det är barn och ungdomar som är resenärer. Foldrarna Boka bra buss och Bussresor för barn och ungdomar skapar gemensamt ett bra underlag för en kvalitativ bra bokning av bussresan. Trevlig bussresa!

Bussresor för barn och ungdomar

Checklista för turist- och beställningstrafik

Foldern Checklista turist- och beställningstrafik hjälper bussföretag som planerar, utför eller arrangerar bussresor både nationellt och internationellt. Det är mycket att tänka på när man planerar och utför resor inom turist- och beställningstrafik. Inte minst om resan går utanför Sverige. 

Checklista turist- och beställningstrafik