Yrkeskompetensbevis, YKB

Den 1 januari 2008 trädde lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens ikraft. Genom lagen infördes en ny obligatorisk utbildning för yrkesförare. Lagen avser grundutbildning och fortlöpande utbildning, inom såväl gods- som persontransportsektorn.

Den som genomgått den nödvändiga utbildningen får ett yrkeskompetensbevis, YKB, – ett bevis som man som yrkesförare alltid ska ha med sig. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya beviset.

Den nya lagstiftningen ger upphov till många frågeställningar och här har vi försökt samla och svara på de vanligaste. Fokus är på persontransporter. Förhoppningen är att du som arbetsgivare skall ha nytta av informationen.

Denna sammanställning gör inte anspråk på att vara uttömmande. Du är därför varmt välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor eller önskar fördjupade svar.

Sveriges Bussföretag, maj 2017

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

 • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

  Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 

 • Ett gediget branscharbete

  Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.

 • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

  Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.

 • En hemsida fylld med branschnära innehåll

  Logga in på vår hemsida och få tillgång till exklusivt innehåll, så som Arbetsgivarguiden eller ta del av utbildningar och nyheter som riktar sig till dig.