Tillgänglighet

Alla ska ha möjlighet att åka buss och förbättrad tillgänglighet är en ständigt närvarande punkt på bussbranschens agenda.

Tillgängligheten i bussar regleras främst genom det internationella arbetet som bedrivs inom FN och deras reglemente 107 som reglerar detta. Detta reglemente innebär för svensk del att bussar av klass I och klass A berörs. Tillgänglighetsarbete drivs även genom det branschgemensamma arbetet Bus Nordic som är ett gemensamt nordiskt samarbetsprojekt. Bus Nordic adderar förbättringar utöver vad reglementet fastslår. Allt i syfte att få en attraktiv produkt som uppskattats av resenärerna.