Samverkan mellan offentligt och kommersiellt

Samverkan mellan regioner/kommuner och kommersiella bussföretag är idag till stora delar ett outforskat område. Sveriges Bussföretag sammanställde under 2021 en samlad bild över frågan vilket mynnade ut i rapporten ”Kommersiell trafik i offentlig samverkan”.

Rapporten består av tre delar:

  • En kartläggning av hur regionerna idag samverkar med kommersiella buss- och tågföretag, hur samverkan sker och en analys av den samlade bilden
  • Två konkreta exempel på samverkan – Trosabussen och Vy Bus4You mellan Karlstad och Örebro
  • En rättslig vägledning utifrån dagens lagstiftning som tydligt beskriver vilka villkor som gäller och vilka beslut som behöver tas
    Förbundet kommer framöver att arbeta med spridning av resultaten och de goda exemplen.

Ladda hem rapporten nedan.