Hållbarhet och utsläpp

Idag finns det en stor medvetenhet hos resenärerna om den miljöpåverkan som resandet ger. Många vill kunna göra medvetna val när man reser och det är som konsument ibland svårt att avgöra vilken information som är relevant och saklig.

Sveriges Bussföretag har länge sett att de källor som funnits tillgängliga vad gäller växthusgasutsläpp från kommersiell linjetrafik med buss inte har speglat den svenska kontexten. Det grundar sig framförallt i den svenska reduktionsplikten och att olika typer av biodrivmedel är vanligt förekommande även i den kommersiella busstrafiken. Att det saknats siffror som är relevanta i Sverige gör bland annat att jämförelser mellan trafikslag kan slå väldigt fel beroende på vilka källor som används. Därför har förbundet valt att ta fram data för den svenska marknaden som är mer rättvisande.

Ett antal bussföretag, som representerar en majoritet av den kommersiella busstrafiken, har bidragit med uppgifter vilket gör statistiken unik.

Som jämförelseår har 2019 använts, eftersom coronapandemins påverkan på den långväga busstrafiken gjort att 2020 och 2021 års siffror är kraftigt avvikande. Vi planerar för en uppdaterad version när 2022 års siffror finns tillgängliga.

Organisationer som önskar använda statistiken som källa är välkomna att göra detta.