Tillträde till infrastruktur

Sveriges Bussföretag har tillsammans med övriga kollektivtrafikbranschen arbetat fram en vägledning gällande principer för tillträde till offentligägd infrastruktur såsom hållplatser och terminaler. Syftet med vägledningen är att säkerställa att alla bussföretag behandlas korrekt enligt den nya lagstiftningens intentioner. Dessutom bevakar och driver Sveriges Bussföretag frågan om tillträde till centrala och regionala informationssystem och betalningssystem.