Verksamhetsidé och vision

Transportföretagen är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Vi är den självklara hemvisten och den samlande rösten för den svenska transportnäringen. 

Vår verksamhetsidé lyder:

”Att genom samverkan i arbetsgivarfrågor och näringspolitik leda utveckling mot bästa möjliga förutsättningar för transportnäringen”

Vår verksamhet

Våra medlemmar är våra uppdragsgivare. För att stödja deras verksamheter arbetar vi med att teckna kollektivavtal och att ge arbetsrättslig rådgivning inom en rad olika områden. Vi arbetar med fackliga förhandlingar och bransch,- kompetens- och arbetsmiljöfrågor. Vi erbjuder också våra medlemmar utbildningar inom bland annat arbetsrätt och ledarskap.

Transportföretagen är en aktiv part i den politiska debatten, där vi besvarar remisser och bildar opinion inom våra viktigaste frågor, allt i syfte att stödja våra medlemmar och deras behov. 

Vår ledstjärna är att transporterna är samhällets blodomlopp. Våra medlemmars betydelse för tillväxt och välstånd i Sverige kan inte nog framhållas. Därför arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för transportnäringen och att på så sätt medverka till välfärd och hållbar tillväxt för alla.

Vår vision är:

”Transportföretagen tar dig till en bättre framtid”

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

  • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

    Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 
  • Ett gediget branscharbete

    Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.
  • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

    Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.