Skogsbrandsbekämpning med helikopter

Helikopter för skogsbrandsbekämpning – Sveriges flygande brandkår
Att arbeta med helikoptrar under skogsbrandsbekämpning har många fördelar:

  • Stor geografisk spridning gör att de finns till hands utan långa anflygningar
  • Stor lokalkännedom
  • Varierande helikoptertyper och storlekar för olika typer av uppdrag
  • Hög beredskap med kompetent personal med stor erfarenhet från komplicerade flyguppdrag
  • Stor erfarenhet från bekämpning av 2018 års skogsbränder
  • Kan med fördel även användas vid andra typer av brandbekämpning

    Här presenteras de helikopterföretag som är medlemmar i Svenska Flygbranschen och som har utrustning och godkännande att utföra brandbekämpning från luften.

Ta del av presentationen här. Helikopter för skogsbrandsbekämpning 2023