Skogsbrandsbekämpning med helikopter

Här presenteras de helikopterföretag som är medlemmar i Transportföretagen Flyg och som har utrustning och godkännande att utföra skogsbrandsbekämpning från luften.

Att arbeta med helikoptrar under skogsbrandsbekämpning har många fördelar:

  • Stor geografisk spridning gör att de finns till hands utan långa anflygningar
  • Stor lokalkännedom
  • Varierande helikoptertyper och storlekar för olika typer av uppdrag
  • Hög beredskap med kompetent personal med stor erfarenhet från komplicerade flyguppdrag
  • Stor erfarenhet från bekämpning av tidigare skogsbränder
  • Kan med fördel även användas vid andra typer av brandbekämpning.

Denna version ersätter alla tidigare versioner: Helikopter för skogsbrandsbekämpning 2024