Sjukdom och rehabilitering

Sjukdom är varje onormalt fysiskt eller psykiskt tillstånd som inte hör ihop med den normala livsprocessen. I detta avsnitt får du bland annat information om sjuklön, karensavdrag och rehabilitering.

Om en anställd har fler arbetsgivare gäller skyldigheten att betala sjuklön varje arbetsgivare för sig. Sjuklönen är skattepliktig samt avgifts- och pensionsgrundande.​

Observera att arbetsgivare för närvarande inte kan ställa krav på läkarintyg (varken från och med den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan eller tidigare dag, dvs förstadagsintyg). Läs mer på våra frågor och svar om Coronaviruset

Logga in - och ha bransch vald i branschväljaren - för att ta del av hela innehållet i arbetsgivarguiden