Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

GDPR - för dig som företagare

Dataskyddsförordningen, GDPR, tillämpas från och med den 25 maj 2018 och har ersatt den tidigare gällande personuppgiftslagen, PUL. Genom införandet av GDPR ställs högre krav än tidigare på företag att skydda personuppgifter. GDPR ger också individer mer rättigheter än vad som tidigare gällde enligt PUL.

Som företagare behöver du säkerställa att din organisation uppfyller kraven enligt GDPR när det gäller behandling av personuppgifter, exempelvis i relation till anställda, rutiner, IT-system m m. Notera att vissa delar av GDPR preciseras i nationell lag, den så kallade Dataskyddslagen. 

Informationsmaterial om dataskyddsförordningen

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). IMY, är ansvarig myndighet och har publicerat riktlinjer, informationsmaterial och checklistor för hur vissa regler ska tillämpas. Riktlinjerna är framarbetade av den så kallade artikel 29-gruppen som består av dataskyddsmyndigheter från hela EU. Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Svenskt Näringsliv har tagit fram skriften Företag och dataskyddsförordningen - nya regler för hantering av personuppgifter. Den ger en övergripande beskrivning av integritetsskydd och en introduktion till dataskyddsförordningen.

Rådgivning om GDPR utanför arbetsrättens område

En medlemsförmån hos Transportföretagen är rätten till rådgivning inom området arbetsrätt. För att du som medlem även ska kunna få hjälp med frågor om GDPR (dataskyddsförordningen) som faller utanför arbetsrättens område har Transportföretagen ingått ett samarbetsavtal med Svensk Handel Juridik.

Samarbetsavtalet innebär att juridiska tjänster och rådgivning gällande GDPR, exempelvis frågor om information till kunder och leverantörer, personuppgiftsbiträdesavtal och tredjelandsöverföringar, kan köpas till rabatterat pris av Svensk Handel Juridik. Det finns även möjlighet att köpa mallar såsom personuppgiftsbiträdesavtal.

Svensk Handel Juridik kontaktas på telefon 010 – 471 87 10 eller info@shjuridik.se 

Dataskyddsombud på Transportföretagen är Jan Bergman. För frågor om dataskyddsförordningen och arbetsrätten vänligen kontakta Transportföretagens jour 08 – 762 71 71 eller gdpr@transportforetagen.se

Här hittar du Transportföretagens integritetspolicy.
Read more about our Policy om privacy and personal data processing 

Frågor och svar angående Dataskyddsförordningen och arbetsrätt

Transportföretagen har tillsammans med andra medlemsorganisationer inom Svenskt Näringsliv upprättat en skrift med frågor och svar rörande Dataskyddsförordningen och arbetsrätt.

Var vänlig och notera att svaren är formulerade efter den kunskap och kännedom som finns idag. Med tiden kan en uppfattning komma att ändras och skriften kommer därför löpande att revideras. En utskriven version kan därför vara föråldrad. Använd därför helst den version som finns bifogad här.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.